Skip to main content

Produktová strategie BS2000

Platforma pro klíčové firemní aplikace

Systém BS2000 představuje již více než 30 let synonymum pro ochranu investic, škálovatelnost a vysokou dostupnost. Po celou dobu se neustále přizpůsobuje potřebám trhu a zákazníků. Protože se systém BS2000 zaměřuje především na efektivitu nákladů, inovace a nepřetržitý provoz, dokáže splnit i ty nejnáročnější požadavky na webové počítačové systémy v podniku.

Následující dokumenty k systému BS2000 poskytují přehled trhu platformy mainframe v kontextu aktuálních IT trendů. Popisují strategické směrnice otevřené platformy mainframe, demonstrují nejdůležitější charakteristiky a silné stránky.

Podrobnější informace o systému BS2000 naleznete v odpovídajícím dokumentu.