GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

SORT (BS2000)

Efektivní program pro řazení a slučování záznamů, který využívá kritéria nastavená uživateli

Současná verze: V8.0

SORT je efektivní program pro řazení a slučování záznamů pro jeden nebo více vstupních souborů prostřednictvím kritérií definovaných uživateli (funkce SORT) a program pro slučování záznamů několika seřazených vstupních souborů do jednoho výstupního souboru (funkce MERGE).

Součástí programu SORT jsou tyto základní funkce:
  • Flexibilní řídicí jazyk se zjednodušeným zápisem (zkratky, volný výběr mezi pozičními parametry a parametry klíčových slov) 
  • Výběr procedury řazení na základě použitých prostředků (pracovní soubory a soubory nápovědy) 
  • Řazení v operační paměti bez pracovních souborů, pokud je přidělená paměť dostatečná 
  • Předběžné řazení pomocí virtuálního slučování 
  • Maximálně 99 vstupních souborů 
  • Snadný záznam vstupních dat 
  • Řazení úplného a výběrového seznamu a seznamu adres 
  • Vyloučení nebo zahrnutí záznamů při řazení pomocí logicky propojitelných vztahů 
  • Uchování vstupní posloupnosti záznamů se stejnými podmínkami řazení 
  • 12 uživatelů pro kontrolu štítků, zpracování vstupních a výstupních záznamů atd. 
  • Zpracování souborů POSIX

Program SORT je také možné volat jako podprogram.