Skip to main content
  1. Home >
  2. Řešení >
  3. Fujitsu Cloud >
  4. Cloudové služby Fujitsu

Cloudové služby Fujitsu

Cloudové služby Fujitsu

Cloudové služby Fujitsu – svoboda volby

Cloudové služby Fujitsu vám dávají svobodu volby bez ztráty kontroly. Naše portfolio cloudových služeb zahrnuje infrastrukturu jako službu (IaaS), platformu jako službu (PaaS) a software jako službu (SaaS). Tyto složky doplňuje široké množství profesionálních služeb pro správu a podpůrných služeb.

Společnost Fujitsu vám pomůže spojit cloudová řešení se službami, které nejlépe odpovídají vašim potřebám na provoz a správu, a integrovat je do vaší existující infrastruktury IT. Naše profesionální cloudové služby mohou rychle a bez námahy zaplnit mezery ve vašich potřebách a přesměrovat zdroje na aktivity, které zvyšují hodnotu vaší firmy.

Volbou cloudových služeb Fujitsu volíte svobodu bez ztráty kontroly.

Cloudová řešení Fujitsu

Cloudové služby Fujitsu nabízejí jedno z nejsilnějších portfolií cloudových produktů na světě, podporované službami, které vám pomohou přinést skutečnou obchodní hodnotu.

Diagram showing our cloud solution offerings. more details below.

Software v cloudu jako služba společnosti FUJITSU

Společnost Fujitsu nabízí široký rozsah aplikací SaaS v podobě předplacených služeb. K těmto aplikacím poskytujeme služby implementace, přizpůsobení a integrace.

Další informace o softwaru jako službě

Platforma cloudu jako služba společnosti FUJITSU

Společnost Fujitsu má širokou nabídku služeb PaaS včetně technologií platformy, zabezpečení, jednotného přihlášení a integrace do pracovních procesů, které poskytnou přesně takovou úroveň podpory, jakou potřebujete.

Další informace o platformě jako službě

Infrastruktura cloudu jako služba společnosti FUJITSU

Společnost Fujitsu nabízí různé platformy IaaS od důvěryhodného veřejného cloudu, přes místní cloud až po soukromý cloud.

Další informace o infrastruktuře jako službě

Podpůrné služby a služby pro správu cloudu FUJITSU

Společnost Fujitsu implementovala širokou nabídku služeb, které vám pomohou s přechodem na cloudové služby, a různé možnosti správy, které úspěšně splní potřeby vaší firmy.

Další informace o podpůrných službách a službách pro správu

Software jako služba od společnosti Fujitsu

Model Software jako služba (SaaS) se již osvědčil jako hlavní zdroj přidané hodnoty v organizacích všech velikostí. Se svou nabídkou řešení SaaS pro správu vztahů se zákazníky, systémy ERP, produktivitu v kanceláři, správu IT a další klíčové oblasti podnikání zaujímá společnost Fujitsu přední pozici na trhu.

FUJITSU Cloud Platform as a Service Abstract image made up of red, white and grey squares

Fujitsu provides a wide range of PaaS services including platform, security and single sign-on, plus workflow integration technologies to give precisely the level of support you need.

FUJITSU Cloud Infrastructure as a Service Service Desk

Fujitsu offers a choice of IaaS platforms: from trusted public cloud, local cloud to private cloud.

FUJITSU Cloud Integration Platform Cloud Integration Platform

Fujitsu reduces the cost and complexity of effectively managing a hybrid IT landscape of cloud alongside non-cloud systems.

Cloud Professional and Management Services Abstract cube with rectangles pictured inside and out in a moving motion

Fujitsu has implemented a broad range of services to help you transition to cloud and various management options to successfully meet the needs of your business.