Skip to main content

SESAM/SQL-Server (BS2000)

Současná verze: V8.0

SESAM/SQL-Server je SQL server pro prostředí BS2000 spojující výhody relačního databázového systému se všemi funkcemi, které uživatelé očekávají od provozního systému navrženého tak, aby dokázal zpracovat velkou zátěž. Jde o ideální volbu pro vysoce výkonný průmyslový relační databázový systém pro klíčová podniková řešení se středně náročnými i složitými aplikacemi pro zpracování online transakcí.

Výhody:
  • vynikající škálovatelnost a dostupnost vytvářejí spolehlivý základ pro důležitá podniková řešení;
  • inteligentní funkce automatické správy systému SESAM/SQL-Server vedou k extrémně ekonomickému provozu databází, což výrazně snižuje náklady na správu a zajišťuje vynikající možnosti správy;
  • systém SESAM/SQL-Server je možné provozovat na všech serverech BS2000 a je možné k němu přistupovat jako k datovému serveru z libovolných platforem.

  • The SESAM/SQL-DCN distribution component supports the administration and processing of SESAM/SQL databases in computer networks. SESAM/SQL-DCN supports the 2-phase-commit protocol and hence distributed transaction processing even when data is changed at different computer nodes.
  • SESAM/SQL-LINK is an optional product which permits particularly efficient SESAM database processing, using the linked-in database handler. By eliminating inter-process communication, database operations perform faster.
  • SESAM/SQL JDBC offers the call-level interface JDBC (Java Database Connectivity) for programs on any platform which supports Java. The JDBC driver for SESAM/SQL is available for download.
  • SESAM/SQL ADO offers interfaces from the .NET platform to SESAM/SQL databases. The driver is also available for download.

ESQL-COBOL (BS2000/OSD)

Implements the "embedded SQL" application program interface to the SESAM/SQL-Server database system Current version: V3.0