Skip to main content

Správa výkonu (BS2000/OSD)

Nepřetržité sledování výkonu je základem efektivního a ekonomického provozu systémů IT. Díky produktové řadě openSM2 nabízí společnost Fujitsu konzistentní řešení pro firemní správu systémů serverů a datových úložišť.

COSMOS

Programy pro sledování a analýzu řízené událostmi, které se používají k analýze indikátorů výkonu systému BS2000.

DAB

Součást koncepce Hyperfile systému BS2000, která spravuje ukládání dat periferních zařízení do paměti cache za účelem zlepšení výkonu aplikací a vstupně-výstupních operací.

openSM2

Poskytuje rozsáhlá data shromážděná při sledování za účelem zlepšení výkonu serverových systémů BS2000, Solaris, Linux, systémů využívajících Windows, VMware ESX Server, Xen, systémů úložišť ETERNUS DX, Symmetrix, CLARiiON a FibreCAT a dále všech systémů, které podporují standard SNMP.

PCS

Distribuuje práci mezi systémovými prostředky BS2000 pro různé kategorie a úlohy na základě požadavků uživatelů.

SCA

Umožňuje zvýšení celkové propustnosti instalace za účelem zvýšení flexibility počítačových center organizace využívajících systém BS2000.

SM2-PA

Analyzuje data shromážděná při sledování prostřednictvím produktu openSM2 za účelem ladění aplikací a systémových programů.