GTM-PMS6HVM
Skip to main content
 1. Home >
 2. Produkty >
 3. IT produkty a systémy >
 4. Integrovaný systém >
 5. Integrovaný systém FUJITSU PRIMEFLEX for VMware VDI

Integrovaný systém FUJITSU PRIMEFLEX for VMware VDI

Firmy všech velikostí čelí v oblasti počítačových pracovišť různým problémům. Úkolem IT oddělení je zajišťovat bezproblémové uživatelské prostředí bez výpadků a současně vytvářet přidanou hodnotu pro společnost. Uživatelé chtějí kdykoli a kdekoli přistupovat ke svým datům z libovolných zařízení, ať už jde o notebooky, tablety, tenké klienty nebo standardní stolní počítače. Trendy jako koncepce Přineste si vlastní zařízení (BYOD) uvádějí do pohybu nové způsoby poskytování a nasazování počítačových pracovišť. Zaměstnanci nechtějí být zatěžováni správou verzí dat a přístupovými právy definovanými používaným operačním systémem. Firmy chtějí nasadit operační systém, který bude nejvhodnější pro jejich aplikační prostředí.

Organizace s omezeným počtem zaměstnanců a rozpočtem pro IT potřebují dostupné řešení, které jim pomůže vytvořit IT infrastrukturu, kterou bude možné snadno nasadit a spravovat a jejíž provoz bude dostatečně flexibilní s ohledem na aktuální firemní požadavky. Dalším požadavkem je také snadná škálovatelnost pro případ růstu v budoucnu. Proto se mnoho společností poohlíží po prostředí VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

Specializované požadavky

 • Flexibilnější a jednodušší infrastruktura stolních počítačů vhodná pro aktuální i budoucí požadavky firemních procesů a také pro požadavky uživatelů
 • Oddělený hardware, operační systém a sada softwaru
 • Snadný přechod na prostředí VDI i v případě návrhu od základu
 • Roaming v rámci prostředí VDI mezi různými koncovými zařízeními
 • Fujitsu nabízí pestrou sadu služeb zajišťujících privátní cloud, které zajišťují dokončení projektů privátního cloudu podle plánu, rozpočtu a v souladu s firemními procesy našich zákazníků.
 • Vyvážení zátěže a vysoká dostupnost
 • Škálovatelnost a rozšiřitelnost
 • Nastavení bez nutnosti detailních technických znalostí
Moderní standardní servery a jejich obrovský nárůst výkonu v posledních letech ovlivnil společnosti všech velikostí. Aktuální servery jsou vybaveny vícejádrovými procesory, což znamená, že každý fyzický procesor obsahuje několik logických jader. S konvenčními softwarovými architekturami lze obrovský výpočetní výkon jen stěží využít efektivně. Proto prostředí VDI (Virtual Desktop Infrastructure) používá na jednotlivých jádrech konkrétní počet virtuálních počítačů, a dosahuje tak efektivnějšího využití výpočetního výkonu jednotlivých serverů.

Počet virtuálních počítačů, které lze hostovat na serveru, závisí nejen na výkonu procesoru fyzického serveru, ale zohledňuje také individuální nároky na paměť, rychlost síťového připojení, I/O propustnost a diskovou kapacitu aplikací zahrnutých ve virtuálních počítačích.

Předpokladem využití předností prostředí VDI na maximum je sladění požadavků uživatelů na výpočetní výkon s nároky na server. V praxi lze tedy na fyzickém serveru provozovat maximální počet virtuálních počítačů, aniž by došlo k omezení výkonu poskytovaného koncovým uživatelům.

Prostředí VDI dále umožňuje vytvoření mnohem flexibilnějšího počítačového prostředí:
 • Starší nebo stávající počítačové systémy lze provozovat na nejnovějším klientském hardwaru.
 • Aplikace lze spouštět velmi flexibilně na libovolném koncovém zařízení.
 • Správa bitových kopií je mnohem snadnější a lze ji do velké míry automatizovat.
 • Lze dosáhnout lepší dostupnosti, což by bylo příliš složité a nákladné ve většině středně velkých společností používajících konvenční architektury a metody nasazení počítačů.

Systém PRIMEFLEX for VMware VDI poskytuje integrovaná řešení založená na předem nadimenzovaných, nakonfigurovaných a nainstalovaných serverech Fujitsu PRIMERGY a softwarových komponentách VMware.

Systém PRIMEFLEX for VMware VDI je navržen pro infrastruktury VMware® a obsahuje předem nakonfigurované a nainstalované servery PRIMERGY ve spojení s až 42 virtuálními počítači. To vám umožňuje používat individuální počet zařízení přistupujících k prostředí a zároveň vám to ponechává prostor pro rozšíření v budoucnu. A zákazníkům, kteří chtějí posílit své IT prostředky bez obav z vysokých vstupních nákladů, mohou tyto integrované systémy nabídnout nejdůležitější komponenty, které umožňují správu serveru pomocí myši a klávesnice. V případě potřeby je k dispozici síťový přepínač a napájecí výhybky pro napájení přes Ethernet a také další služby pro údržbu.

Systém PRIMEFLEX for VMware® VDI je nejvhodnější pro malé a středně velké kanceláře používající standardní aplikační prostředí. Systém je nainstalován a připraven k použití, takže nejsou nutné zdlouhavé technické konzultace. Protože je server před dodáním předkonfigurován, mohou revoluci představovanou prostředím VDI zažít i malé kanceláře, které by jinak neměly čas nebo prostředky na správu komplikované infrastruktury.

Používání ověřených integrovaných systémů PRIMEFLEX for VDI má následující výhody:
 • Snižuje zátěž IT oddělení a umožňuje mu zaměřit se na přidanou hodnotu pro společnost.
 • Přechod k prostředí VDI bez rizik spojených s implementací
 • Možnost vytvoření prostředí od základu nebo použití stávající infrastruktury