GTM-PMS6HVM
Skip to main content

SPOLUPRÁCE

Společnosti Citrix a Fujitsu již více než 12 let úspěšně spolupracují a ve své spolupráci se zaměřují především na virtualizaci aplikací a počítačů. Jedná se o novou strategickou koncepci poskytování počítačů všem uživatelům z řad zaměstnanců společností. Díky svým počítačovým systémům založeným na virtuálních klientech a službách virtuálních klientů, které se vyznačují inteligentním výkonem, cenově úspornou správou a nejlepším zabezpečením ve své třídě, ve spojení s komplexními konzultačními a integračními službami povyšují společnosti Citrix a Fujitsu virtualizaci počítačů na zcela novou úroveň.

SPOLEČNÉ AKTIVITY

  • Společnost Citrix je hlavním partnerem společnosti Fujitsu v oblasti vývoje počítačových systémů založených na virtuálních klientech a klíčovým dodavatelem technologií umožňujících poskytování služeb virtuálních klientů.
  • Případové studie:
    • Virtualizace počítačů pomocí řešení XenDesktop ve společnosti AmpegaGerling
    • Virtualizace serveru pomocí řešení XenServer na klinice Muldentalkliniken

OBCHODNÍ VÝHODY

  • Zákazníci z řad společností a vládních organizací na celém světě se mohou spolehnout, že jim společnost Fujitsu vždy doručí úplné komplexní produkty, řešení a služby špičkové kvality pro dynamickou infrastrukturu založené na základních koncepcích a technologiích virtualizace aplikací, serverů a počítačů společnosti Citrix.
  • Klientské a serverové produkty a produkty úložišť vyvíjené společností Fujitsu a certifikované společností Citrix zajišťují dosažení optimalizované produktivity a významně snižují provozní náklady.