Skip to main content
  1. Home >
  2. Rozwiązania >
  3. Rozwiązania biznesowe I technologiczne >
  4. Rozwiazania dotyczące bezpieczeństwa >
  5. Secure System >
  6. SystemLock3 – uwierzytelnianie przed uruchomieniem urządzenia

SystemLock3 – uwierzytelnianie przed uruchomieniem urządzenia

SystemLock3 zawiera następujące funkcje:

  • Gwarantowane zabezpieczenie dostępu dla autoryzowanych i uwierzytelnionych użytkowników
  • Jednoczesne korzystanie z zabezpieczenia kartą Smartcard i kodem PIN
  • Logowanie jednokrotne do systemu Microsoft Windows dzięki oprogramowaniu Workplace Protect