GTM-MQCD359
Skip to main content

Workplace Manager — zdalne rozwiązania bezpieczeństwa

Oprogramowanie Workplace Manager zawiera następujące funkcje:

  • Centralna konfiguracja
    • domyślnych metod uwierzytelniania
    • Dodatkowe aplikacje, np. Password Safe i Encrypted Container
  • Łatwe wdrażanie haseł systemu BIOS i dysków twardych
  • Łatwa konfiguracja ustawień systemu BIOS
  • Centralne zarządzanie SystemLock
    • Instalacja SystemLock