GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. Usługi >
 3. Usługi infrastruktury zarządzanej >
 4. Zachęcamy do korzystania z naszego globalnego zasięgu i wysokiej jakości usług

Usługi wsparcia technicznego

Skuteczne zapobieganie awariom: usługi wsparcia oferowane globalnie przez Fujitsu

Dział IT jest niezwykle istotny w całokształcie działalności firmy, co oznacza, że lepiej jest zapobiegać problemom, niż je rozwiązywać, kiedy już wystąpią. Nieplanowane przestoje są niekorzystne i mogą wpływać negatywnie na przychody, zadowolenie klienta i wizerunek firmy. Dlatego lepiej jest w porę zapobiegać przestojom i korzystać z usług proaktywnego wsparcia, niż reagować na problemy, kiedy się pojawią. Jako Państwa zaufany partner możemy pomóc na wiele sposobów. Jeśli chodzi o zapewnienie ciągłości działania centrum danych firmy lub wysoką produktywność użytkowników końcowych usługi wsparcia technicznego Fujitsu są dostępne na całym świecie i pomagają zwiększyć wydajność i poprawić jakość obsługi klientów. Dzięki wsparciu oferowanemu przez Fujitsu będą Państwo mogli skupić się w pełni na podstawowej działalności firmy.

Kompleksowa obsługa całej infrastruktury IT

Niezależnie od tego, czy zależy Państwu na zwiększeniu dostępności lub wydajności systemu, terminowym i bezproblemowym wdrożeniu nowych systemów i rozwiązań, usługi wsparcia technicznego Fujitsu pomogą utrzymać najwyższy poziom wydajności i efektywności w biznesie. Globalna dostępność.

Usługi wsparcia w zakresie wdrożeń i obsługi cyklu eksploatacji Fujitsu zapewniają dostępność systemów w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Usługi te obejmują zautomatyzowane lub zindywidualizowane instalacje, kompleksowe wdrożenia, modernizacje, relokacje i odinstalowania. Fujitsu oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie wdrożeń i zarządzania projektami, obejmujące analizy lokalizacyjne, instalacje, szkolenia, migrację danych i utylizację systemów, zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym.

Usługi zarządzania infrastrukturą Fujitsu zapewniają ciągłą realizację wszystkich postanowień umów dotyczących poziomu usług (SLA) związanych z infrastrukturą IT Fujitsu, jak również produktów z zakresu sprzętu i oprogramowania pochodzących od wielu dostawców, w tym także systemów przeznaczonych dla handlu detalicznego. Usługi mogą być świadczone w określonym kraju lub globalnie, na terenie firmy lub zdalnie.

Globalna pomoc u klienta

Rozwiązania serwisowe, które gwarantują najwyższą jakość na całym świecie, są szczególnie potrzebne firmom działającym na skalę globalną. Usługi tego rodzaju oferuje Biuro globalnego zarządzania programowego Fujitsu (GPMO). Centrum dostaw usług na skalę globalną wspiera działalność firm poprzez dostarczanie usług w terenie i zarządzanie nimi. Usługi są świadczone w ponad 180 krajach na całym świecie, a zespoły działające w danym kraju mogą się szybko powiększyć, w zależności od potrzeb. Spójne zarządzanie usługami odbywa się przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu poprzez sieć Fujitsu, w której skład wchodzą trzy centra — dla obu Ameryk, Azji i Pacyfiku oraz Europy. System globalnego wsparcia IT w firmie klienta działa w określonych krajach poprzez interwencje podejmowane przez inżynierów z zespołów lokalnych.

System globalnego zarządzania świadczonymi usługami i ich nadzorowania jest zgodny ze spójnymi procesami i zarządzaniem świadczonymi usługami we wszystkich fazach realizacji kontraktu. Podczas realizacji usług Biuro globalnego zarządzania programowego Fujitsu (GPMO) korzysta z raportów wizualnych w czasie rzeczywistym, wysyłając i proaktywnie monitorując wszystkie zgłoszenia serwisowe i działania inżynierów w terenie, zapewniając tym samym rozwiązywanie problemów w ramach umów dotyczących poziomu usług (SLA). Inżynierowie świadczący usługi lokalne należą do personelu Fujitsu lub są zatrudniani w ramach współpracy z siecią profesjonalnych partnerów.

Główne korzyści dla klientów:

 • Większa świadomość związana z zarządzaniem i wglądem w usługi w terenie w oparciu o nasze globalne aplikacje panelowe i raporty
 • Niedrogie rozwiązanie, bez rezygnowania z jakości, bezpieczeństwa, odporności na awarie i poufności

Dlaczego warto wybrać firmę Fujitsu?

 • Dokonaliśmy znaczących inwestycji w technologię, narzędzia, procesy i umiejętności wymagane do realizacji usług technicznych i konserwacyjnych światowej klasy, zarządzanych przez nasz globalny zespół serwisowy, który jest zawsze tam, gdzie klient go potrzebuje
 •  Gwarantujemy działania w skali globalnej — dostawy, usługi i raportowanie
 • Możemy dopasować zakres naszych usług w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb biznesowych
 • Misją naszego Biura globalnego zarządzania programowego są stałe usługi techniczne i konserwacyjne, które spełniają wymogi klienta określone w umowach SLA — w dowolnym miejscu na świecie
 • Wysoki stopień integracji usług oznacza większą satysfakcję klienta i niższe koszty