GTM-MQCD359
Skip to main content

ServerView® Resource Orchestrator — edycja wirtualna

Uproszczenie codziennych zadań zarządzania serwerem w mocno skonsolidowanej infrastrukturze serwerów

Dla wielu organizacji IT połączenie serwerów kasetowych i technologii wirtualizacji stanowi preferowaną infrastrukturę informatyczną, która zapewnia znaczące zalety konsolidacyjne. Jest także doskonałą podstawą do zagwarantowania większej elastyczności w korzystaniu z zasobów serwerów. Jednak zarządzanie wszystkimi elementami zestawu technologii będącego podstawą mocno skonsolidowanej infrastruktury serwera jawi się jako problem kierowników IT. Administratorzy IT muszą korzystać z dużej liczby specjalistycznych narzędzi z zakresu zarządzania, aby wykonywać swoje codzienne zadania. Dlatego kierownicy IT szukają sposobów na usprawnienie operacyjnej efektywności codziennych zadań z zakresu zarządzania serwerem w mieszanych środowiskach IT, które łączą serwery fizyczne i wirtualne.

Wraz z oprogramowaniem ServerView Resource Orchestrator Virtual Edition (ROR VE), znanym wcześniej jako ServerView Resource Coordinator VE (RCVE), firma Fujitsu dostarcza narzędzie do zarządzania systemem, które zapewnia skonsolidowane środowisko serwerów wirtualnych i fizycznych, upraszcza zarządzanie cyklem eksploatacji serwera i zapewnia ekonomiczne metody ochrony środowiska serwerowego jako całości.

Główne korzyści
 • Oprogramowanie ROR VE zmniejsza całkowity koszt posiadania, upraszczając czynności zarządzania fizycznymi i wirtualnymi serwerami
 • Oprogramowanie ROR VE zwiększa prężność firmy, automatyzując zarządzanie cyklami eksploatacji serwera, co pozwala na przyśpieszenie dostarczania nowych systemów
 • Oprogramowanie ROR VE zapewnia wysoka dostępność niewielkim kosztem, chroniąc wszystkie systemy w puli serwerów z jednym lub dwoma zapasowymi komputerami
Co nowego

Nowe funkcjonalne usprawnienia:
 • Obsługa mechanizmu pojedynczej rejestracji
 • Aktywne zapasowe serwery
 • Automatyczne odzyskiwanie serwerów SPARC Enterprise (SAS)
 • Monitorowanie maszyn wirtualnych z funkcją alarmowania
 • Usprawnienie funkcji położenia domyślnego maszyny wirtualnej
 • Oprogramowanie ROR VE może teraz funkcjonować w maszynie wirtualnej
Więcej informacji na temat obsługi nowych platform zawarto w karcie danych technicznych (datasheet).

Zoptymalizowany do użytku w środowiskach serwerów kasetowych PRIMERGY

 • Wykorzystuje technologię wirtualizacji We/Wy, co znacznie upraszcza zarządzanie serwerami w środowiskach LAN i SAN
 • Obsługa wiodących produktów wirtualizacji serwerów firm VMware, Microsoft, Citrix, RedHat, Novell i Oracle
Zastosowania

Oprogramowanie ROR VE jest doskonałe dla działów IT:
 • obsługujących mieszane środowisko fizycznych i wirtualnych serwerów
 • kładących nacisk na serwery kasetowe jako na platformę docelową projektów konsolidacji serwerów
 • wykorzystujących produkty wirtualizacji serwerów od wielu dostawców
 • szukających bardziej ekonomicznych rozwiązań zapewnienia wysokiej dostępności
 • używających lub zamierzających wprowadzić infrastrukturę SAN w środowisku pamięci masowej