GTM-MQCD359
Skip to main content

ServerView Resource Orchestrator

Prosta i łatwa dostawa zasobów infrastruktury IT

Proces dostarczania infrastruktury IT do użytkowników bywa mało wygodny. Nawet dziś, procedura zapewnienia dostępności serwera wraz z pamięcią masową i łącznością sieciową jest bardzo pracochłonna, wymagając wiele ręcznych czynności i koordynacji między różnorodnymi obszarami administracyjnymi. W wyniku tej sytuacji, poziom obsługi użytkowników kiepski, a czas realizacji może przeciągać się nawet do kilku tygodni. Tradycyjny sposób dostarczania zasobów infrastruktury nie tylko utrudnia zapewnienie szybszego i bardziej elastycznego dostępu do zasobów IT, ale także znacznie zmniejsza koszty operacyjne, które pochłaniają znaczącą część budżetu IT.

Oprogramowanie następnej generacji ServerView Resource Orchestrator (ROR) firmy Fujitsu jest przeznaczone do zarządzania systemami, umożliwiając przyśpieszenie dostaw infrastruktury IT, jednocześnie usuwając przeszkody w dostępie do zasobów IT. Dzięki temu oprogramowaniu, administratorzy mogą zdefiniować potrzebną konfigurację na ekranie, a potrzebne zasoby zostaną skompletowane automatycznie w ciągu kilku minut.
ROR stanowi kluczowy element konstrukcyjny w firmach zamierzających wdrożyć bardziej dynamiczne działania zarządzania zasobami w celu zintegrowania infrastruktury i obsługi tejże ze środowiska chmury.

Kluczowe cechy i korzyści

ORGANIZOWANIE ZASOBÓW

 • Mechanizm automatycznego dostarczania fizycznych i wirtualnych serwerów, w tym pamięci masowych i łączności sieciowej, ze współdzielonej puli zasobów infrastruktury
 • pozwala na usprawnienie administracyjnych przepływów zadań, a w konsekwencji zmniejszenie kosztów operacyjnych centrum danych
 • pozwala na szybką i wydajną dostawę serwerów do firmy

ABSTRAKCJA ZASOBÓW


 • Zarządzanie cyklem eksploatacyjnym logicznych serwerów
 • pozwala na ukrycie złożoności zasadniczej infrastruktury
 • umożliwia zdefiniowanie logicznych konfiguracji serwerów, przeznaczonych do automatycznego dostarczenia w ciągu kilku minut

DOSTĘPNOŚĆ ZASOBÓW


 • Wbudowana wysoka dostępność logicznych serwerów
 • upraszcza konfigurację wysoce dostępnego systemu
 • odciąża użytkowników od konieczności pracy z różnorodnymi zasadniczymi opcjami wysokiej dostępności

Oświadczenia partnerów

NetApp:

„Dzisiejsze ogłoszenie jest doskonałym przykładem zaangażowania firm NetApp i Fujitsu we współpracę nad zapewnieniem klientów możliwości przejścia na dynamiczną infrastrukturę,” twierdzi Rich Clifton, starszy wiceprezes i dyrektor generalny ds. Wdrożeń technologii i organizacji rozwiązań w firmie NetApp. „Wypracowanie działań, które zapewniłyby płynność przejścia z tradycyjnego środowiska na dynamiczne zwykle jest zwykle bardzo problematycznym zadaniem. Unikalna funkcjonalność oprogramowania ServerView Resource Orchestrator łączy obsługę pamięci masowych NetApp, serwerów Fujitsu i elementów sieciowych w jednym panelu zarządzania, znacznie usprawniając proces przejścia do przetwarzania w chmurze i zapewniając klientom elastyczność niezbędną do reagowania na zmieniające się potrzeby ich działalności.”

VMware:

„Dzięki nieustającej współpracy firm VMware i Fujitsu, możemy ułatwić klientom tworzenie dynamicznych środowisk chmury, które umożliwiają dostarczanie IT jako usługi, w formie zwirtualizowanych infrastruktur”, twierdzi Gary Green, wiceprezes ds. globalnej współpracy strategicznej w firmie VMware. „Dzięki nowej technologii zarządzania systemami Fujitsu połączonej z oprogramowaniem VMware vSphere™ możemy zaoferować przedsiębiorstwom w pełni zautomatyzowane rozwiązania chmury, które są elastyczne, wydajne i oszczędzają czas oraz pieniądze”.


BMC:

”Firmy BMC i Fujitsu prowadzą strategiczną, długoterminową współpracę w ważnych obszarach technologicznych, aby zaoferować klientom zoptymalizowane infrastruktury IT. Oprogramowanie Resource Orchestrator i pakiet automatyzacji serwerów BladeLogic Server Automation uzupełniają się wzajemnie, tworząc niedoścignione rozwiązanie automatyzacji centrum danych” – Herb VanHook, wiceprezes ds. strategii korporacyjnej w firmie BMC Software.

 • Fujitsu ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition helps enterprises to stay competitive by accelerating time-to-market for IT services and enabling them to react more quickly to changing business needs. It also reduces risk by ensuring the continuity of business critical IT services.
 • Fujitsu ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition reduces operating expenses in data centers by automating IT provisioning processes. In addition, introducing a resource pool concept to managing IT increases overall resource utilization and minimizes capital expenditure on hardware.
 • Fujitsu ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition increases user productivity through more efficient (easy, fast & flexible) access to IT infrastructure resources. Service administrator users can concentrate on application services, without having to worry about managing physical infrastructure resources.