GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. Serwery >
  5. BS2000 >
  6. Oprogramowanie >
  7. SNMP Management >
  8. Subagent openUTM SNMP (BS2000/OSD)

Subagent openUTM SNMP (BS2000)

Rozszerza agenta podstawowego SNMP w systemie BS2000 o odpowiedniego subagenta do monitorowania i kontrolowania aplikacji transakcyjnych

Aktualna wersja: 5.0

Firma Fujitsu oferuje produkt subagent openUTM SNMP (BS2000) klientom chcącym zarządzać monitorem transakcji openUTM systemu BS2000 i własnymi aplikacjami pracującymi na wierzchu. Skrócona nazwa produktu to SSA-OUTM-BS2. Produkt ten jest dodatkiem do agenta podstawowego SNMP w systemie BS2000, który zapewnia odpowiedniego subagenta do kontrolowania i monitorowania aplikacji transakcyjnych.

W połączeniu z agentem podstawowym SNMP subagent SNMP dla openUTM w systemie BS2000 służy do łączenia systemów BS2000 bezpośrednio z centralnym systemem zarządzania dla sieci homogenicznych na podstawie standardowego protokołu SNMP. Umożliwia klientom z dużymi, opartymi na wielu dostawcach, zawierającymi systemy heterogeniczne sieciami wykorzystanie SNMP do monitorowania i kontrolowania systemów BS2000 w sieci z poziomu centralnej platformy zarządzania (centrum kontroli). W połączeniu z produktem podstawowym, agentem podstawowym SNMP systemu BS2000 i innymi subagentami zapewnia kompleksowe funkcje zarządzania od tradycyjnego zarządzania siecią poprzez zarządzanie systemem i aplikacjami po zarządzanie platformą pośredniczącą, w szczególności systemem OLTP openUTM.