GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. Integrated Systems >
  5. Zintegrowany system FUJITSU PRIMEFLEX vShape

Zintegrowany system FUJITSU PRIMEFLEX vShape

PRIMEFLEX vShape to wirtualizacja i architektura referencyjna prywatnej chmury, która integruje wiedzę i technologie wiodących producentów. PRIMEFLEX vShape oferuje prosty pomysł z wysoce skalowalnymi standardowymi komponentami, w tym pamięcią masową, urządzeniami sieciowymi i oprogramowaniem do wirtualizacji, które działają na serwerach Fujitsu PRIMERGY. Wszystkie te elementy są idealnie zsynchronizowane i zatwierdzone jako pojedyncze rozwiązanie.

5 rzeczy, które należy rozważyć przy wyborze wirtualizacji i chmury, oraz sposób, w jaki PRIMEFLEX vShape może być pomocny

  1. Inwestycja z długoterminową perspektywą: szacunki analityków sugerują, że w przypadku dużych przedsiębiorstw liczba danych wzrasta o 60% rocznie, natomiast w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw jest to aż 180%. PRIMEFLEX vShape rozwiązuje ten problem poprzez dostarczanie zintegrowanych wdrożeń opartych o wysoce skalowalne i modułowe architektury referencyjne. Będą one spełniać przyszłe wymagania dotyczące pojemności bez ograniczania wydajności lub funkcjonalności.
  2. Skuteczne wdrażanie wirtualizacji i infrastruktur chmury: dzięki przejrzystym mechanizmom zarządzania i korzyściom płynącym z konsolidacji wirtualizacja i chmura są powszechnym środowiskiem IT; korzyści są widoczne natychmiast, a nowe usługi są dostępne w ciągu paru minut. PRIMEFLEX vShape wspiera konsolidację środowiska IT, co oznacza, że firmy potrzebują mniej sprzętu i mogą korzystać z istniejącej infrastruktury jeszcze wydajniej, obniżając koszty i wysiłki. Dzięki skalowalnej architekturze dostosowanej do wymagań aplikacji koszty zakupu stają się niższe, a czas wdrożenia i realizacji krótszy.
  3. Holistyczne podejście do wirtualizacji i chmury: podczas wdrażania środowisk wirtualnych lub chmury pojemność pamięci masowej ma kluczowe znaczenie, podobnie jak dostępność i bezpieczeństwo danych. PRIMEFLEX vShape zapewnia doskonałe rozwiązania dla różnych obciążeń – od 25 MW do 200 MW. Jest on oparty na najwydajniejszych serwerach i systemach pamięci masowej, jak również na najwyższej jakości wysoce dostępnych funkcjach bezpieczeństwa.
  4. Unikanie blokowania dostawców: wiele środowisk IT zawiera niestandardowe elementy, które automatycznie prowadzą do blokowania dostawców. PRIMEFLEX vShape wykorzystuje standardowe technologie, która można łatwo wdrożyć w każdym środowisku IT – bez blokady. Eliminuje to ryzyko, obniża koszty wdrożenia i implementacji (nie są konieczne specjalistyczne kursy) oraz zwiększa ochronę inwestycji.
  5. Jeden punkt kontaktowy dla kompletnego rozwiązania: kompleksowe środowisko IT obejmuje wiele komponentów, które należy zsynchronizować. Są one często dostarczane przez wielu dostawców, z różnymi osobami kontaktowymi i procesami. Prowadzi to do ogromnego nakładu ręcznej pracy. Architektury referencyjne PRIMEFLEX vShape eliminują problem samodzielnej konfiguracji i gwarantują sprawdzoną i doskonale zsynchronizowaną kombinację niezawodnych komponentów. Dzięki PRIMEFLEX vShape łączymy najlepsze w swojej klasie technologie od Fujitsu i partnerów z zaletami płynącymi z możliwości zaangażowania zaledwie jednej osoby kontaktowej dla całej infrastruktury. Możesz zaufać prostemu i szybkiemu procesowi połączonemu z łatwą, pozbawioną ryzyka obsługą; dzięki czemu możesz spędzać mniej czasu przy pracy nad infrastrukturą IT i skupić się na swojej podstawowej działalności.
Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób system PRIMEFLEX vShape może pomóc Twojej firmie, kliknij pozycje w prawym okienku nawigacyjnym.