KOMLIS

KOMLIS er stærk analyse- og ledelsesinformation i ét system

KOMLIS analyse- og ledelsesinformation leverer præcis, proaktiv, helhedsorienteret og tværgående information til politikere, ledere og medarbejdere i den kommunale sektor. KOMLIS implementeres i moduler, der dels individuelt kan anvendes silobaseret i forvaltningen og dels sammensmeltet kan anvendes helhedsorienteret på tværs af alle forvaltninger. KOMLIS digitaliserer og effektiviserer en række manuelle processer i den kommunale forvaltning.

 • Opsamler data på tværs af alle fagområder.
 • Skaber sammenhæng mellem økonomi, mængder/helårspersoner og aktivitet.
 • Effektiviserer gennem digitalisering (herunder nedlægger regneark).
 • Skaber et godt styringsmæssigt overblik. 
 • Skaber ny viden og indkredser problemstillinger. 
 • Synliggør fremdrift i forhold til bl.a. effekt.
 • Bidrager til strategiske beslutninger med alternative handlemuligheder.
 • Skaber et bedre beslutningsgrundlag gennem fokus på bl.a. registreringspraksis, strukturel tilpasning og ændret adfærd. 
 • Giver faktuel og hurtig status om resultater.
 • Opleves meget brugervenligt.
 • Kan implementeres i kommunen på en måned.

KOMLIS Licensbetingelser


KOMLIS FLIS og TARGIT


Produktbeskrivelser

Kontakt Fujitsu

Kontakt os og hør mere om vores IT Services.

Top of Page