Fujitsu hjælper med digitalisering af Grønland

Fra kontoret i Nuuk skal Fujitsu bistå Grønlands Selvstyre i en gennemgribende digitaliseringsproces. Udover at levere en bred palette af it-ressourcer kommer Fujitsus konsulenter også til at spille en central rolle i rådgivningen og opkvalificeringen af lokale it-kompetencer.

Grønland står over for den største moderniserings- og digitaliseringsproces i landets historie. Det betyder blandt andet automatisering af en lang række opgaver, som skal frigive mere tid til kerneopgaver og varme hænder. Opgaver, som har potentiale for at blive automatiserede, men som fortsat er manuelle i Grønland. Blandt andet står det elektroniske patientjournalsystem over for en omfattende udskiftning. Det samme gælder udviklingen af fagsystemer på pensions- og kontanthjælpsområdet.

Grønlands Selvstyre har derfor iværksat et omfattende udbud inden for et bredt spekter af it-opgaver, hvor Fujitsu netop har prækvalificeret sig til alle seks delaftaler. Delaftalerne giver Grønlands Selvstyre muligheden for kontinuerligt at rekvirere ekstern bistand inden for it-området som supplement til egne ressourcer og kompetencer fordelt på en række ydelsesområder: Fra it-governance og it-relaterede strategier over automatisering og optimering til it-sikkerhed, business continuity og it-compliance og rådgivning og optimering ifm. server-, applikations- og netværksdrift.

Adgang til en verden af it-kompetencer fra kontoret i Nuuk

Ofte bliver it-opgaver i Grønland udliciteret til udlandet på grund af mangel på it-specialister, frem for at blive håndteret lokalt i Grønland.

Netop denne tendens vil Fujitsu være med til at ændre fra Nuuk-kontoret ved at give de grønlandske departementer og styrelser, som måtte købe ind på aftalerne, en værdifuld add-on i form af adgang til en verden af specialiserede it-kompetencer.

”Hos Fujitsu har vi via vores ERP-forretning blandt andet udviklet automatisering af sagsbehandling med udbetaling af forskellige kommunale ydelser. Systemet kan sammenlignes med Udbetaling Danmark. De erfaringer, vi har skabt i fællesskab med kunderne, kan vi med stor fordel overføre til mange af de opgaver, som er manuelle i Grønland i dag,” siger Andreas Christiansen, Senior Sales Executive i Fujitsu Danmark, der selv er født og opvokset i Grønland.

Fujitsu har høje forventninger til prækvalificeringen, der cementerer it-virksomhedens lokale forankring i Nuuk. Det er en meget central del af Fujitsus vision at sætte yderligere skub i og styrke digitaliseringen af det offentlige Grønland. En vision, som Fujitsu har arbejdet målrettet ud fra siden 2016.

”I Fujitsu ser vi et stort potentiale i, at vi som global virksomhed kan bidrage til Grønlands digitalisering med internationale it-ressourcer og løsninger fra øverste hylde. Det er vigtigt for os at være en tæt og betroet partner i Grønland, hvor konsulenter fra Fujitsu ikke kun løser konkrete digitaliseringsopgaver, men også løfter de lokale kompetencer med vores brede viden og erfaring. Delaftalerne er derfor centrale i forhold til at fremtidssikre og bidrage positivt til den grønlandske digitalisering fremadrettet,” siger Andreas Christiansen.

Med de seks delaftaler får det grønlandske selvstyre ikke kun adgang til Fujitsus brede palet af internationale it-kompetencer. Aftalen rummer også et tungtvejende rådgivningselement, hvor Fujitsu stiller sine erfarne konsulenter og partnere til rådighed i forhold til at oplære, udvikle og højne kvaliteten blandt lokale medarbejdere i departementet og dermed være med til at fremtidssikre den grønlandske digitalisering.

Fujitsu har vundet en plads på alle seks delaftaler med følgende partnere: Cegal Danmark A/S, Improsec A/S, Nordic RPA A/S, Silverbullet A/S og SoftwareONE Denmark ApS.

Om Fujitsu

Fujitsu er Japans førende ICT-virksomhed (Information and Communication Technology), der lige nu hjælper mere end
6.620 organisationer inden for cloud- og it-sikkerhed. I Danmark specialiserer vi os især i cloud- og sikkerhedsløsninger
til offentlige og private organisationer med over 200 medarbejdere fordelt på kontorer i Ballerup, Nuuk og Aarhus. På
globalt plan har Fujitsu i alt 132.000 medarbejdere, der supporterer kunder i over 100 lande. Som en global udbyder
med stærk lokal forankring tilbyder Fujitsu Danmark alle it-tjenester og løsninger samlet under ét tag, der skaber et
mere forbundet samfund og forbedrer borgernes og virksomhedernes dagligdag.

Lad os få din organisation sikkert i mål

Kontakt os for et uforpligtende møde