I Fujitsu Danmark er det vigtigt at fremme og understøtte en inkluderende medarbejderkultur, der rummer en høj grad af diversitet. Vi har en passion om at opnå en mangfoldig medarbejderskare for således at øge den samlede værdi samt udnytte de forskellige kompetencer og kulturer, det medfører.
 

Rekruttering af unge talenter

Vi i Fujitsu Danmark bestræber os på at udvide vores talentpulje ved at sætte fokus på rekruttering af unge talenter. Vi tilbyder eksempelvis et kandidatuddannelsesforløb for nyuddannede samt muligheder for studiejobs, der kører parallelt med vedkommendes videregående uddannelse. Vi ser et stort potentiale i at tiltrække netop unge mennesker, da de besidder en række færdigheder, der kan bidrage til innovation og kreativitet. Ligeledes ønsker vi at skabe nogle rammer for vores unge medarbejdere og derved hjælpe dem med at accelerere deres udvikling.

Diversitet på arbejdspladsen

For at afbalancere kønsfordelingen ønsker vi at sætte fokus på at tiltrække flere kvindelige medarbejdere. Det er vigtigt for os at skabe en arbejdsplads, som rummer både mandlige og kvindelige medarbejdere, da det er med at bidrage til en øget diversitet. Vi bestræber os ligeledes på at gøre en aktiv indsats, når det kommer til at styrke kvinders tilstedeværelse og indflydelse indefor it og teknologi, da det er med til at generere vækst i branchen. Derudover har vi implementeret tiltag såsom ”Women’s Day” og ”Men’s Day” som har til formål at hylde henholdsvis mænds og kvinders betydning for arbejdspladsen. Vi har samtidig et stort fokus på ligestilling ift. løn og forsøger at udligne mulige forskelle.

Motivation, trivsel og udvikling

Vores medarbejderes sundhed og velvære både mentalt og fysisk er meget vigtigt for os. Gennem en række aktiviteter ønsker vi at skabe de bedste forudsætninger for en god arbejdsplads og et godt fællesskab. Vi har ligeledes en personaleforening som jævnligt samler medarbejdere til sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter for at styrke kulturen og solidariteten på tværs af organisationen.


Øvrige initiativer:

·        Bibeholde seniormedarbejdere

Udover vores fokus på at rekrutere unge talenter ønsker vi fortsat at bevare vores seniormedarbejdere gennem en revision og relancering af seniorordningen.

·        Opretholde respektful opførsel

Det er vigtigt for os at opretholde en respektful tone og opførsel på tværs af hele organisationen. Vi bestræber os på hele tiden at forbedre vores score i Glint Engagement Survey.

·        Bevare lige muligheder for alle

Vi ønsker ligeledes at fremme lige muligheder for alle og har derved sat os for mål at øge vores score i Glint Engagement Survey.

·        Hylde Pride og LGBT samfundet

 

Fujitsu Danmark ønsker at støtte op omkring LGBT samfundet, hvilket vi gør ved at deltage i Pride Paraden i København.