Skip to main content

Fujitsu

Danmark

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

KOMLIS – Kommunal analyse- og ledelsesinformation

KOMLIS er stærk analyse- og ledelsesinformation i ét system

KOMLIS:

 • Opsamler data på tværs af alle fagområder.
 • Skaber sammenhæng mellem økonomi, mængder/helårspersoner og aktivitet.
 • Effektiviserer gennem digitalisering (herunder nedlægger regneark).
 • Skaber et godt styringsmæssigt overblik. 
 • Skaber ny viden og indkredser problemstillinger. 
 • Synliggør fremdrift i forhold til bl.a. effekt.
 • Bidrager til strategiske beslutninger med alternative handlemuligheder.
 • Skaber et bedre beslutningsgrundlag gennem fokus på bl.a. registreringspraksis, strukturel tilpasning og ændret adfærd. 
 • Giver faktuel og hurtig status om resultater.
 • Opleves meget brugervenligt.
 • Kan implementeres i kommunen på en måned.

Referencehistorie Næstved Kommune

Det skulle være slut med manuelt produceret ledelsesinformation. Kommunen har derfor udrullet en tværgående analyse- og ledelses- informationsløsning fra Fujitsu.

Referencehistorie Næstved Kommune

I Næstved Kommune i afdelingen for børn og unge har man udviklet en automatisk datarapport baseret på Fujitsus BI-løsning KOMLIS. Det har givet en række fordele.

Referencehistorie Herning Kommune

Herning Kommune har længe været vant til at arbejde i et hav af forskellige it-systemer på tværs af fagområder. Det har blandt andet betydet tidskrævende arbejdsgange og givet udfordringer, når der skulle defineres nøgletal og indsamles sammenlignelige data. Det skal nu være fortid.

Referencehistorie Næstved Kommune

Næstved Kommune havde for højt sygefravær blandt ansatte, for ujævn indrapportering af sygdom og dårligt overblik over sygdomsmønstrene.

Referencehistorie Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune ønsker mere gennemsigtighed over, hvor der bliver brugt penge på sundhedsydelserne.

Referencehistorie Høje-Taastrup Kommune

Lederne i Høje-Taastrup Kommune har grund til at være glade. De har nemlig sagt farvel til et væld af forskellige rapporteringsregimer og i stedet budt ét samlet ledelsesinformationssystem, til alle kommunens ledere.