Download Full Case Study PDF

Referencehistorie Jammerbugt Kommune

Gennemsigtighed skal holde borgerne væk fra sygesengen

Jammerbugt Kommune ønsker mere gennemsigtighed over, hvor der bliver brugt penge på sundhedsydelserne.    

Hvilke sygdomme er borgerne i Jammerbugt Kommune særligt ramt  af? Hvilke hospitaler har flest genindlæggelser? Og hvordan kan vi  hjælpe borgerne med at forebygge sygdom og reducere antallet af  møder med sundhedsvæsnet?

Download Full Case Study PDF