Vi har flyttet vores samlede it-infrastruktur, herunder alle servere og data fra 347 forskellige it-løsninger fra en leverandør til en anden. Det er meget kompliceret, men transitionen er gået over al forventning, og det har været minimalt, hvad vi har haft af udfordringer.

René Hasly, IT- og digitaliseringschef i Høje-Taastrup Kommune
Download Full Case Study PDF

Høje Taastrup Kommune

Kunden

Høje Taastrup Kommune er med sine ca. 51.000 indbyggere landets 28. største kommune

Udfordringen

Efter 16 år med samme leverandør var det på tide for Høje-Taastrup Kommune at overveje alternativer og dermed prøve markedet af for andre udbydere.

Løsningen

Fujitsu har overtaget driften, supporten og vedligeholdelsen af hele hovedstadskommunens it-infrastruktur og applikationer. Infrastrukturservice aftalen inkluderer serverkapacitet til applikationsdrift og storage, WAN/LAN samt support og vedligeholdelse. Aftalen er 4-årig og kan forlænges med yderligere op til tre år.

Download Full Case Study PDF