Referencehistorie Brødrene Hartmann A/S

Der er andre, der kan levere det samme som Fujitsu, men Fujitsu ramte rigtigt i det indledende oplæg og lagde vægt på mange af de områder, som vi også selv vægter højt. Derudover matchede økonomien vores forventninger. Vi vælger ikke altid det billigste alternativ i udbudsrunder, men det alternativ der opfylder flest af vores behov,

Bo Bennetsen,, It-direktør
Download Full Case Study PDF

Referencehistorie Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann stod overfor en større opgradering af deres ERP-løsning og valgte i den forbindelse at lægge serverdriften ud af huset for at opnå 24/7 bemanding og dermed en mere sikker drift. Driften af iSeries serverløsningen bliver løbende mere kritisk, fordi Brødrene Harmann i stigende grad bruger ERP-systemet til alle dele af forretningen.

Download Full Case Study PDF