GTM-MQCD359
Skip to main content

Przełączniki analogowe i cyfrowe

Keyboard shortcuts for the player:
 • F: Fullscreen
 • Esc: Exit fullscreen
 • ↑: Volume up
 • ↓: Volume down
 • ←: 5 sec. back
 • →: 5 sec. forward
 • Space: Play/Pause
 • S: Subtitle On/Off
Przełączniki konsoli S3/S4 (KVM – Keyboard Video Mouse) firmy Fujitsu Technology Solutions mają kluczowe znaczenie dla obsługi konfiguracji klastrowych i farm serwerów w centrach danych. Stanowią one zoptymalizowane pod kątem kosztów rozwiązanie z zakresu integracji systemów stelażowych niezależne od platformy i oprogramowania. Jednoczesna obsługa interfejsów PS/2 i USB umożliwia wykorzystywanie konfiguracji mieszanych w różnych serwerach firmy Fujitsu w jednym stelażu.

Cechy i korzyści

Właściwości Korzyści
 • Dostęp zdalny przez IP lub dostęp lokalny
 • Większa elastyczność dostępu: odpowiednio jedna i dwie konsole lokalne lub jedna konsola lokalna i jedna lub dwie konsole zdalne (przez IP)
 • Zarządzanie konfiguracją i wybór serwera za pomocą menu ekranowego
 • Bezpośredni dostęp dla administratorów i użytkowników szafki za pośrednictwem lokalnej konsoli
 • Łatwość obsługi
 • Obsługa LDAP dla przełączników KVM s3/s4, centralne zarządzanie użytkownikami
 • Możliwość połączenia z istniejącymi przełącznikami konsoli firmy Fujitsu
 • Ochrona inwestycji i bezproblemowa rozbudowa istniejących instalacji

Szczegóły techniczne

Format instalacjiOptymalne do zastosowania w szafce, 1U
Obsługiwane klawiaturyUSB, RC23/24, RC24/RC25
Obsługiwane systemy myszyUSB, RC23/24, RC24/RC25
Oznaczenia koloramiVGA i PS/2 wg normy PC99
OkablowanieNiebieski kabel KUTP CAT5 (2 x RJ45): 2 m, 5 m i 10 m, a także długości niestandardowe do instalacji EXW
Adapter KVM USB, VGA i kabel CAT5 UTP długości 2,1 m i 3 m