Rakennamme kestävämpää maailmaa

Vastuullisuus

Vastuullisuus Fujitsussa

Ihmisiä varten Fujitsun globaali visio on ihmiskeskeinen älykäs yhteiskunta (HCIS, Human Centric Intelligent Society). Vision keskeinen ajatus on, että tieto- ja viestintäteknologian tehtävä on helpottaa elämäämme, ict on olemassa meitä ihmisiä varten. Lue lisää

Fujitsu Way

Fujitsu Way määrittelee toimintamme tarkoituksen, joka on luoda kestävämpää maailmaa ja rakentaa luottamusta yhteiskuntaan innovaatioiden avulla. Fujitsu Way sisältää myös arvot ja eettiset säännöt, jotka ohjaavat jokaisen fujitsulaisen toimintaa.

Vastuullista liiketoimintaa

Johdamme vastuullisuustyötämme maailmanlaajuisen Responsible Business -viitekehyksen avulla. Se jakaa yhteiskuntavastuumme seitsemään eri osa-alueeseen: ympäristö; ihmisoikeudet, monimuotoisuus ja osallisuus; hyvinvointi; terveys ja turvallisuus; toimitusketju; yhteisö; sekä eettinen ja lainmukainen toiminta.

 • Ihmisoikeudet, monimuotoisuus ja osallisuus

  Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kiinteä osa kaikkia mitä teemme. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa tai aseta ketään eriarvoiseen asemaan henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Arvostamme monimuotoisuutta ja luomme osallistavaa työkulttuuria, jossa jokainen voi tulla kohdatuksi sellaisena kuin on.

 • Hyvinvointi

  Arvostamme työntekijöitämme ja huolehdimme heidän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan. Haluamme taata, että jokainen voi menestyä työssään, kehittää osaamistaan ja löytää aikaa palautumiseen. Tuemme henkilöstöämme myös työ- ja yksityiselämän yhdistämisessä sekä muuttuvissa elämäntilanteissa.

 • Ympäristö

  Torjumme ilmastonmuutosta ja pyrimme ratkomaan ympäristöhaasteita digitaalisuuden ja innovaatioiden avulla. Edistämme resurssitehokkuutta omassa toiminnassamme ja olemme sitoutuneet ilmastotoimiin, joiden tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

 • Eettinen ja lainmukainen toiminta

  Olemme sitoutuneet eettiseen ja rehelliseen toimintatapaan, emmekä hyväksy korruptiota tai lahjontaa missään muodossa. Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti ja edellytämme myös yhteistyökumppaneitamme täyttämään korkeat eettiset standardimme.

 • Toimitusketju

  Edellytämme kaikilta yhteistyökumppaneiltamme eettisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää toimintaa. Toimittajiemme tulee noudattaa globaaleja liiketoimintasääntöjämme ja vastuullisen hankinnan toimintaperiaatteita sekä täyttää olennaiset tietoturvavaatimukset.

 • Työterveys ja -turvallisuus

  Asetamme henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden aina etusijalle. Tarjoamme turvalliset työskentelyolosuhteet ja ehkäisemme sairauksia, vammoja ja työtapaturmia. Luomme työkulttuuria, jossa jokainen kantaa vastuuta sekä omasta että muiden hyvinvoinnista ja jossa ei suvaita vaaratilanteita tai onnettomuuksia.

 • Yhteisö

  Haluamme vaikuttaa positiivisesti lähiyhteisöihimme ja olla mukana rakentamassa yhteiskuntaa, joka tarjoaa mahdollisuuksia kaikille. Työskentelemme yhdessä järjestökumppaneittemme kanssa ja kannustamme henkilöstöämme jakamaan aikaansa ja osaamistaan yhteisen hyvän edistämiseksi.

Top of Page