Vastuullisuus

Rakennamme kestävämpää maailmaa innovaatioiden avulla

Ajankohtaista

Hanna Kivelä

Viesti toimitusjohtajalta

"Vastuullisuus on keskeinen osa palvelulupaustamme: autamme asiakkaitamme tekemään asioita paremmin sekä ylläpitämään kilpailukykyä hyödyntämällä digitaalisuutta ja innovaatioita. Yhdessä voimme rakentaa luotettavaa ja kestävää yhteiskuntaa, joka takaa sekä ihmisten että ympäristön hyvinvoinnin.”

Hanna Kivelä

Toimitusjohtaja, Fujitsu Finland Oyj

Fujitsu Way

Fujitsu Way määrittelee toimintamme tarkoituksen, joka on luoda kestävämpää maailmaa ja rakentaa luottamusta yhteiskuntaan innovaatioiden avulla. Fujitsu Way sisältää myös arvot ja eettiset säännöt, jotka ohjaavat jokaisen fujitsulaisen toimintaa.

Fujitsu Way >>

Vastuullisuusraportointi

Vastuullista liiketoimintaa

Johdamme vastuullisuustyötämme maailmanlaajuisen Responsible Business -viitekehyksen avulla. Se jakaa yhteiskuntavastuumme seitsemään eri osa-alueeseen: ympäristö; ihmisoikeudet, monimuotoisuus ja osallisuus; hyvinvointi; terveys ja turvallisuus; toimitusketju; yhteisö; sekä eettinen ja lainmukainen toiminta.

ihmisoikeudet_monimuotoisuus_osallisuus

Ihmisoikeudet, monimuotoisuus ja osallisuus

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kiinteä osa kaikkia mitä teemme. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa tai aseta ketään eriarvoiseen asemaan henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Arvostamme monimuotoisuutta ja luomme osallistavaa työkulttuuria, jossa jokainen voi tulla kohdatuksi sellaisena kuin on.

Ihmisoikeudet >>
Monimuotoisuus ja osallisuus >>

hyvinvointi

Hyvinvointi

Arvostamme työntekijöitämme ja huolehdimme heidän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan. Haluamme taata, että jokainen voi menestyä työssään, kehittää osaamistaan ja löytää aikaa palautumiseen. Tuemme henkilöstöämme myös työ- ja yksityiselämän yhdistämisessä sekä muuttuvissa elämäntilanteissa.

Hyvinvointi >>

ymparisto

Ympäristö

Torjumme ilmastonmuutosta ja pyrimme ratkomaan ympäristöhaasteita digitaalisuuden ja innovaatioiden avulla. Edistämme resurssitehokkuutta omassa toiminnassamme ja olemme sitoutuneet ilmastotoimiin, joiden tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Ympäristö >>

ettinen_ja_lainmukainen_toiminta

Eettinen ja lainmukainen toiminta

Olemme sitoutuneet eettiseen ja rehelliseen toimintatapaan, emmekä hyväksy korruptiota tai lahjontaa missään muodossa. Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti ja edellytämme myös yhteistyökumppaneitamme täyttämään korkeat eettiset standardimme.

Eettinen ja lainmukainen toiminta >>

toimitusketju

Toimitusketju

Edellytämme kaikilta yhteistyökumppaneiltamme eettisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää toimintaa. Toimittajiemme tulee noudattaa globaaleja liiketoimintasääntöjämme ja vastuullisen hankinnan toimintaperiaatteita sekä täyttää olennaiset tietoturvavaatimukset.

Toimitusketju >>

tyoterveys_ja_turvallisuus

Työterveys ja -turvallisuus

Asetamme henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden aina etusijalle. Tarjoamme turvalliset työskentelyolosuhteet ja ehkäisemme sairauksia, vammoja ja työtapaturmia. Luomme työkulttuuria, jossa jokainen kantaa vastuuta sekä omasta että muiden hyvinvoinnista ja jossa ei suvaita vaaratilanteita tai onnettomuuksia.

Työterveys ja -turvallisuus >>

yhteiso

Yhteisö

Haluamme vaikuttaa positiivisesti lähiyhteisöihimme ja olla mukana rakentamassa yhteiskuntaa, joka tarjoaa mahdollisuuksia kaikille. Työskentelemme yhdessä järjestökumppaneittemme kanssa ja kannustamme henkilöstöämme jakamaan aikaansa ja osaamistaan yhteisen hyvän edistämiseksi.

Yhteisöllinen toiminta >>
Yhteistyö kumppaneiden kanssa >>

kestavan_kehityksen_tavoitteet

Vastuullisuus Fujitsu-konsernissa

Toimimme vastuullisesti ja edistämme kestävän kehityksen tavoitteita sekä hyvää hallintoa kaikessa, mitä teemme.

Lue lisää >>

ilmasto_ja_energiavisio

Ilmasto ja -energiavisio

Tavoitteemme on laskea Fujitsu-konsernin hiilidioksidipäästöt nollaan sekä edistää hiilineutraalia yhteiskuntaa teknologian avulla.

Lue lisää >>

uvance

Fujitsu Uvance

Tarjoamme innovatiivisia teknologiaratkaisuja kestävämmän maailman rakentamiseksi.

Lue lisää >>

Top of Page