Älykästä tietoturvaa

Fujitsun tietoturvapalvelut tuovat mielenrauhaa kyberuhkien keskellä

Erilaiset tietoturva- ja tietosuojaloukkaukset näkyvät koko ajan laajemmin uutisotsikoissa. Tietoturva-asioissa varautuminen ja ehkäisy kannattavat aina. Tietoturvahyökkäyksiin varautuminen helpottaa olennaisesti niistä toipumista. Myös jatkuvuussuunnitelmat on hyvä pitää kunnossa. Heikko tietoturva saattaa aiheuttaa vakavia seurauksia: rahan, liiketoiminnan tai maineen menetyksiä.

 

Erinomainen kyberturva edellyttää organisaatiosi yksilöllisten vaatimusten ja riskien kartoitusta

Data, kuten muutkin tärkeät liiketoimintaresurssit, on organisaatiolle elintärkeää ja tämän vuoksi tieto on suojattava asianmukaisesti. Näiden resurssien tunnistaminen ja luokittelu sekä systemaattinen heikkouksien ja uhkien arviointi auttaa organisaatiota löytämään oikeat keinot riskienhallintaan. Organisaation tulee osoittaa asiakkaille, kuluttajille, osakkaille, viranomaisille ja yhteiskunnalle, että yrityksen tietovarat ovat luottamuksellisia, ehyitä ja saatavilla niitä tarvitseville.

Fujitsu tarjoaa kattavan palvelukokonaisuuden, jonka avulla asiakkaamme voivat valmistautua ja reagoida monenlaisiin tietoturvauhkiin. Palvelumme sisältävät konsultointi-, projekti- ja tietoturvan jatkuvat palvelut, joissa hyödynnämme markkinoiden parhaita teknologioita. Suomessa meillä on yli sata tietoturva-asiantuntijaa, ja tuotamme palveluja paikallisesti kaikkiin tietoturvan osa-alueisiin.

Fujitsun tietoturvapalvelut

Tavoitteenamme on rakentaa kaikki ict-ratkaisut ja -alustat sellaisiksi, että tietoturva on helppo toteuttaa ja ettei asiakkaiden ja käyttäjien tarvitse miettiä asiaa lainkaan. Kehitämme esimerkiksi ratkaisuja, joilla järjestelmät voivat automaattisesti havaita haavoittuvuuksia ja väärinkäytön yrityksiä. Tärkeitä keinoja ovat myös vahva tunnistautuminen, biometriikka ja esimerkiksi verkon solmukohtiin lisättävä tietoturvan älykkyys.

Tietoturva nähdään helposti toimintaa rajoittavana tekijänä, mutta tietoturva voi mahdollistaa uudenlaisia asioita. Esimerkiksi pilveen voi tallentaa melkein mitä tahansa tietoja, jos ne turvataan riittävän järeällä salauksella ja muu ict-ympäristö täyttää vaatimukset.

Lue jutut ja blogit

Tietoturvapalvelumme

Tietoverkoissa hyökkäystavat muuttuvat koko ajan, uusia kohteita ilmaantuu ja samalla hyökkäysten määrä kasvaa. Organisaatioiden on paitsi tunnistettava liiketoimintaan vaikuttavat riskit ja uhat, myös pystyttävä takaamaan liiketoiminnan jatkuvuus ja toipuminen mahdollisissa poikkeustilanteissa. Asiakkaille ja kumppaneille on osoitettava, että organisaation toimintaan voi luottaa.

Cyber Security Consulting Services

Konsultointipalvelut

Fujitsu Cyber Security Consulting on kattava ja riippumaton palvelu, joka tarjoaa asiantuntemusta, koeteltuja menetelmiä sekä laajaa alan kokemusta eri toimialoilta. Palvelun avulla saat arvokasta tietoa, joka on räätälöity juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin ja yrityksesi suojaamiseen.

Managed Security Services

Tietoturvan hallinta- ja valvonta

Kyberuhat muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti ja ne aiheuttavat yhä suurempia riskejä yrityksellesi. Fujitsu Managed Security Services -palvelun avulla sekä henkilöstö että asiakkaat voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoja turvallisesti, kun taas yritysjohto voi keskittyä liiketoiminnan muihin kriittisiin ydinalueisiin.

Security Operations Centers and Advanced Threat Centers

Security Operations Center

Fujitsun Security Operations Center (SOC) -tiimit ovat etulinjassa seuraamassa uusimpia uhkia. SOC-asiantuntijat toimivat uusimpien tietoturvastandardien mukaan, pyrkivät ennakoimaan ongelmia ja ratkaisemaan mahdolliset ongelmat pikaisesti.

Top of Page