GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Lösningar >
  3. Branschlösningar

Branschlösningar

Fujitsu är ett ledande IT-tjänsteföretag som utformar, bygger och driver system och tjänster för stora kunder i både den privata och den offentliga sektorn.

Lösningar för hälso- och sjukvård

Demografiska förändringar är en av samhällets största utmaningar idag. Sjukvårdskostnaderna stiger snabbt världen över. Därför blir det allt svårare för vårdgivare att ge alla medborgare tillgång till bra sjukvård. Sjukvården står också inför ett växande antal patienter med kroniska långtidssjukdomar. Det gäller bland annat sjuklig övervikt, diabetes, cancer och hjärtsjukdomar. På grund av de här förändringarna krävs mer integrerade vårdkoncept där olika medicinska områden förenas.

Lösningar för detaljhandeln

I dag förändras detaljhandeln snabbare än någonsin. Expansion över gränserna, shopping via flera kanaler, mobila enheter och smartare backoffice-teknik håller på att förändra kundernas förväntningar och upplevelse, butikskoncepten och affärsresultatet. Ansvariga inom detaljhandeln försöker ligga steget före och uppnå ökad vinst genom att erbjuda kunden en annorlunda upplevelse och effektivisera verksamheten.

Lösningar för finanssektorn

I skuggan av kriserna står finansbranschen i dag inför en rad utmaningar: strikt kostnadsstyrning, allt högre kundförväntningar och tuffare krav på regelefterlevnad. Allt detta medför en tung börda för IT-infrastrukturen. Den ska ligga till grund för en effektiv och flexibel drift, företagstillväxt och större fokus på kunderna – trots pressade budgetar.

Lösningar för fordonsindustrin

Fujitsu är en strategisk partner till den globala fordonsindustrin. Vi tillhandahåller teknik, tjänster och lösningar i världsklass som hjälper våra multinationella kunder att förbättra effektiviteten, minska kostnaderna och få ut mesta möjliga av sina globala tillgångar.

Telekommunikationslösningar

Till följd av högre användande av multimedia och explosionen av Human Centric data ökar nätverkstrafiken exponentiellt till synes helt gränslöst. I den här snabba och konkurrenspräglade branschen måste nätverksleverantörer hela tiden fokusera på att upprätthålla lönsamma intäktsströmmar och affärsmodeller genom att bygga och dra fördel av kundrelationer. För att lyckas krävs allt större investeringar i nätverkskapacitet och system som uppfyller kundernas stigande förväntningar.

Tillverkning Press_Event_Fujitsu_Innovation_Showcase_in_Augsburg_on_October_6-7__2009

Affärskonsulttjänster – vi hjälper kunder att uppnå hållbar förbättring av affärsprocesser och verksamhetsresultat

Offentliga sektorn Business Consulting

Tillsammans med organisationer inom den offentliga sektorn inför Fujitsu den infrastruktur som krävs för att ge medborgarna tillgång till 2000-talets tjänster