Our story

Vi använder teknik för att göra livet lyckligare

Vi är en global ledare inom teknik- och affärslösningar som förändrar organisationer och världen omkring oss.
Vi har en lång historia av innovation och expertkunskap och arbetar kontinuerligt för att bidra till samhällets och våra kunders tillväxt.

Our Purpose

Vårt syfte är att göra världen mer hållbar genom att skapa förtroende i samhället genom innovation.

Vi har omprövat vilken roll Fujitsu ska spela i denna föränderliga värld.
Vårt syfte styr varje handling av varje person på Fujitsu.

What We Do

Skapa nya möjligheter genom att föra samman människor, teknologier och idéer, för att bygga en mer hållbar värld där alla kan förverkliga sina drömmar.

Genom att förena integrationsförmåga och banbrytande teknik driver vi din framgång och avancerar mot en mer hållbar värld.
Vi kallar detta för ‘Fujitsu Uvance’.
Det är detta affärsfokus vi tillför teknik- och branschövergripande funktioner.
Genom Fujitsu Uvance åtar vi oss att förvandla världen till en plats där människor kan leva sina liv och njuta av välstånd och sinnesfrid.

 • Sustainable
  Manufacturing

 • Consumer
  Experience

 • Healthy
  Living

 • Trusted
  Society

 • Digital
  Shifts

 • Business
  Applications

 • Hybrid IT

Key technologies

Technology is at the heart of sustainable transformation. Fujitsu Uvance’s sustainable transformation solutions are rooted in a discerning choice of five advanced technologies. Each is capable of delivering differentiated business results today – and into the future. By focusing on these technologies, we ensure consistency across the portfolio and provide the breadth necessary to succeed with diverse business challenges across industry verticals.

 • Computing

 • Network

 • AI

 • Data & Security

 • Converging
  Technologies