GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Om Fujitsu i Sverige >
  4. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

" As the role of IT becomes more pervasive in everyday life Fujitsu remains committed to making a positive impact to the society in which we operate. This commitment to responsible business, embodied in our ongoing Responsible Business program, remains at the heart of our long term strategy "

Duncan Tait Corporate Executive Office and SEVP, Head of EMEIA and Americas, Fujitsu

Our Approach & the Fujitsu Way

Across Fujitsu globally we recognize that when implemented correctly and genuinely, responsible and ethical behaviours create shared value. Responsible Business has been a substantial part of the Fujitsu Way (our corporate philosophy) since its inception, and therefore to our company DNA. It is genuine and longstanding, and our practice has been recognized and applauded externally in many external recognition and awards

 

Our European Framework

Responsible practices are driven across the entire company, from protecting intellectual property rights and enforcing our human rights policy to encouraging all employees to get involved with community action projects. Our responsible business pillars – Environment, Community Involvement & Development, Diversity & Inclusion, Wellbeing and Operating Practices - are the foundation for our country level strategy whilst defining common themes across Fujitsu.

RB_Pillars

Socialt ansvar Socalt ansvar

Fujitsus företagsfilosofi finns beskriven i ”FUJITSU Way”. I ”FUJITSU Way” finns vår vision, värderingar och etiska regler som vi dagligen lever efter.

Vårt miljöarbete Visual_Conceptual

Vi stävar efter att minska vårt CO2-avtryck genom att reducera utsläpp från resor och tjänsteuppdrag. Kontinuerligt arbete sker för att öka andelen förnybar energi i våra lokaler.

Vårt samhällsengagemang Samhällsengagemang

I Sverige tar vi vårt samhällsansvar genom att medverka i ett antal aktiviteter inom socialt ansvar och miljö

Hållbar upphandling Information för...

Fujitsus inköpspolicy är baserad på samexistens och harmoni med våra leverantörer, rättvis och korrekt utvärdering samt främjande av aktiviteter inom socialt ansvar.

ISO Certifieringar A_man_and_a_woman_discussing_together_and_looking_at_a_LIFEBOOK_T_lpr

Fujitsu inser fördelarna med att följa kraven ISO-standarder för hantering av ledningssystem. Det skapar ordning och reda i verksamheten och ger fördelen med att arbeta enhetligt.