ฟูจิตสึ ศูนย์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัล (DTC)

FUJITSU ศูนย์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัล (DTC)

ศูนย์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัล ของเราอ้างอิงตามรูปแบบการประสานความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จซึ่งเราได้พัฒนาขึ้นใน ประเทศญี่ปุ่น ศูนย์ได้รับการออกแบบขึ้นอย่างรอบคอบเพื่อช่วยให้พนักงานของคุณทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากฟูจิตสึและพาร์ตเนอร์อื่นๆ ในเวิร์กช็อปที่มีความจริงจังสูง

การทำกิจกรรมแบบครึ่งวันหรือเต็มวันจะถูกจัดขึ้นในพื้นที่สตูดิโอที่มีการจัดไว้เป็นพิเศษ ปัญหาและความต้องการในโลกแห่งความเป็นจริงจะถูกแยกเอาไว้ก่อนเพื่อช่วยให้เกิดไอเดีย ซึ่งไอเดียดังกล่าวจะถูกนำไปใช้พัฒนาแนวคิด สิ่งนี้จะช่วยสร้างการพิสูจน์ทางแนวคิดซึ่งสามารถทดสอบ ปรับปรุง และนำไปสู่การพิสูจน์ทางธุรกิจ โดยเน้นไปที่การส่งมอบผลลัพธ์ที่จับต้องได้

เครื่องมือและกระบวนการที่ได้รับการออกแบบจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของคุณ เวิร์กช็อปที่มีการโต้ตอบระหว่างกันนี้ได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อที่จะรวมผู้ที่มีความเหมาะสมไว้ด้วยกันเพื่อให้การคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เข้มข้นประสบผลสำเร็จ การ์ดแรงบันดาลใจดิจิทัล คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำงานของเราใน เวิร์กช็อปต่างๆ กับลูกค้าที่หลากหลาย เราใช้มันเพื่อเร่งให้เกิดการสร้างไอเดีย เมื่อคิดไอเดียได้ เราจะเขียนไอเดีย เหล่านั้นลงในการ์ดกระดาษ จากนั้นเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลและเพิ่มลงในการพัฒนาโซลูชั่นที่เฉพาะเจาะจง หน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่จะแสดงแนวทางความคิด ดังนั้นผู้เข้าร่วมจะสามารถติดตามแนวคิดและจัดการมันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ ได้

สำรวจ DTC ของเราที่ตั้งอยู่ทั่วโลก

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กช็อปของเรา


แนะนำเกี่ยวกับ Digital Transformation Center

ฟูจิตสึมีความภูมิใจที่จะแจ้งให้ทราบถึงการเปิด Digital Transformation Center แห่งใหม่ที่ลอนดอน เรากำลังทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ผ่านการผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดที่โดดเด่นกับแนวคิดการออกแบบประสบการณ์โดยคำนึงถึงมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งมอบโซลูชั่นในรูปแบบดิจิทัลที่จะปลดล็อกคุณค่าทางธุรกิจและเข้าสู่กระแสคุณค่าใหม่


วิธีการประสานความร่วมมือของฟูจิตสึ

Joachim Box หัวหน้าโปรแกรมการประสานความร่วมมือ EMEIA ของฟูจิตสึ จะพาชม Digital Transformation Center ในลอนดอน


การปลดล็อกคุณค่าใหม่ของธุรกิจกับ Digital Transformation Center ของฟูจิตสึ

Jat Sahi หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลของ UK&I จะอธิบายถึงวิธีที่ฟูจิตสึกำลังทำ งานกับองค์กรเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ (Digital Disruption) และปลดล็อกคุณค่าใหม่ของธุรกิจ


การเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทางด้านดิจิทัลสู่ความเป็นจริง

Adrian West ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ใน UK&I จะอธิบายถึงวิธีที่ฟูจิตสึใช้ Digital Transformation Center เพื่อนำวิสัยทัศน์ทางด้านดิจิทัลของลูกค้าของเราไปสู่ความเป็นจริง

Contact us

For further information or to arrange a workshop, contact the Co-creating Program team.

Top of Page