GTM-NLBTLHK
Skip to main content
  1. Home >
  2. IT Solutions

IT Solutions

ฟูจิตสึ Solutions และการบริการต่างๆทางด้าน IT จากผู้เชี่ยวชาญมากมาย ท่านสามารถเลือกหัวข้อต่างๆที่ตรงกับธุรกิจของท่าตามลิงค์ด้านล่างนี้

InfraCare Minimize maintenance

ด้วยประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านไอที บริษัทฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเสนอ บริการ InfraCare ครอบคลุมทุกอย่าง เกี่ยวกับงานด้านไอทีในหน่วยงาน ตั้งแต่

Virus Protection Solutions sustainability

ด้วยประสบการณ์ด้านไอที แผนก Outsourcing Service ของ ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จึงพร้อมให้บริการ ระบบป้องกันไวรัสครบวงจร เพื่อมั่นใจได้ว่า ธุรกิจของท่านจะไม่หยุดชะงัก เนื่องจากปัญหาด้านไวรัส โดยทางแผนก Outsourcing Service พร้อมช่วยเหลือ ในการสร้างระบบป้องกันไวรัส ด้วยการลงทุนต่ำ และให้ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังไม่เพิ่มภาระ ในการปฏิบัติงาน ประจำวันของหน่วยงาน

Outsourcing Service Consulting and Integration Services

ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด เสนอบริการ Outsourcing ซึ่งสามารถช่วยเหลือคุณ ด้านไอทีอย่างครบวงจร เพื่อลดปัญหายุ่งยากด้านการจัดการไอทีด้วยตัวเอง หรือการสรรหาบุคลากรด้านไอที เพื่อสนับสนุนงานลูกค้า

Network Monitoring Hight Speed Network

ผู้ใช้สามารถรับบริการ ดูแลเครือข่าย 24 ชั่วโมง เพื่อรับประกันว่าทุกปัญหาในระบบเครือข่าย ของหน่วยงานคุณ จะถูกตรวจสอบ และแก้ไขได้ทันเวลา ก่อนจะเกิดความสูญเสียจากข้อบกพร่องนั้น