GTM-NLBTLHK
Skip to main content
  1. Home >
  2. เกี่ยวกับฟูจิตสึ >
  3. ทรัพยากร >
  4. ข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคล

ข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทฟูจิตสึ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวซึ่งใช้ในการยืนยันตัวบุคคล อาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือ อีเมล์ โดยปกติ ผู้ใช้สามารถเยี่ยมชม http://th.fujitsu.com โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ถึงแม้ว่าทางเรา ได้เก็บข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชม เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มทางสถิติ แต่ข้อมูลเหล่านี้ จะไม่รวมถึง ข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้ (http://www.gbde.org/)

สำหรับเว็บไซท์อื่นๆ ในเครือของกลุ่มฟูจิตสึ อาจทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ด้วยความยินยอมของผู้ใช้ ต่อกฏระเบียบการที่กำหนด โปรดกรุณาศึกษา ข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคล ของเว็บไซท์นั้นๆ ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้เพิ่มเติม ในกรณีที่ ผู้ใช้ไม่ต้องการให้ข้อมูลใดๆ ที่ทางเว็บไซท์ร้องขอ ผู้ใช้ยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซท์ ส่วนต่างๆได้ ยกเว้นข้อมูลบางส่วน เกี่ยวกับการบริการ

เว็บไซท์บางแห่งของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึได้ส่ง "cookies" ไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ เพื่อติดตามการกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซท์ของผู้ใช้ในอนาคต ซึ่ง Cookies คือตัวบ่งชี้ ที่ประกอบ ด้วยตัวอักษรเฉพาะ โดยหากผู้ใช้ ไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่ทางเว็บไซท์ ทางเราก็ไม่สามารถบ่งชี้ตัวผู้ใช้ได้ และผู้ใช้สามารถปรับแต่ง Browser ให้เปิดรับหรือปฏิเสธรับ Cookies ได้เช่นกัน

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายด้านสิทธิส่วนบุคคลของฟูจิตสึ โปรดกรุณาติดต่อ
webmaster@th.fujitsu.com