เข้าสู่หน้าหลักของเนื้อหา
  1. หน้าแรก >
  2. ข่าวสาร >
  3. News Archive - 2006 >
  4. บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ออริซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในหัวข้อ “Performance Management : Optimizing Technology Tools to Manage Performance”

Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.


บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ออริซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในหัวข้อ “Performance Management : Optimizing Technology Tools to Manage Performance”


04 ,กันยายน 2006 — บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ออริซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในหัวข้อ “Performance Management : Optimizing Technology Tools to Manage Performance” โดยได้รับเกียรติจากคุณ ศศิธร สันตยานนท์ จาก HR Development Strategies ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและอดีตที่ปรึกษาอาวุโสด้านงานพัฒนาบุคคลากร บริษัท Coca Cola (Thailand) Ltd. ร่วมนำเสนอประสบการณ์ และแนวทางการจัดการงานบุคคลในยุคแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน และต่อท้ายด้วยการแนะนำและสาธิตซอฟท์แวร์ชั้นนำสำหรับจัดการระบบงานบุคคลครบวงจรที่เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท

Orisoft Object-Oriented HRM Suite เป็นซอฟท์แวร์สำหรับจัดการระบบงานบุคคลครบวงจร พัฒนาโดยใช้ Oracle / DB2 / Microsoft SQL เป็นฐานข้อมูลเหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท ประกอบด้วย 3 โมดูลหลัก : HRMWin PAYWin TMSWin โดยโมดูลทั้งสามสามารถใช้งานรวมกันเป็นชุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดหรือใช้แยกกันเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ลูกค้าเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และสามารถเพิ่มโมดูลอื่น ๆ เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรได้ในภายหลัง จึงได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจและองค์กรทั้งในและต่างประเทศกว่า 600 แห่งในปัจจุบัน“ Orisoft ได้รับการยอมรับในฐานะซอฟท์แวร์บริหารงานบุคคล ระดับแนวหน้าในเอเซีย ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 19 ปี ปฏิวัติรูปแบบการทำงานเดิม ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกับขัอมูลสำหรับงานบุคคล ตอบสนองการทำงานของคน HR ได้ในทุกระดับ ”

สามารถ PDF Download ดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานครั้งนี้ได้


ข้อมูลติดต่อสำหรับนักข่าว

สนใจเข้าร่วมสัมมนาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณวศินี / คุณกุลณัฎฐา
แผนก JOC
โทรศัพท์: +66 (0) 2302-1500 ต่อ 2506 , 1528
โทรสาร: +66 (0) 2302-1515
อีเมล์:joc@th.fujitsu.comกรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 12 กันยายน 2549