GTM-NLBTLHK
Skip to main content
 1. Home >
 2. เกี่ยวกับฟูจิตสึ >
 3. ทรัพยากร >
 4. Feature Stories >
 5. การจับจ่ายซื้อของมือเปล่าด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบเส้นเลือดบนฝ่ามือ นวัตกรรมการชำระเงินที่ทั้งปลอดภัยและสะดวกสบายที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเงินของประเทศเกาหลี

การจับจ่ายซื้อของมือเปล่าด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบเส้นเลือดบนฝ่ามือ นวัตกรรมการชำระเงินที่ทั้งปลอดภัยและสะดวกสบายที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเงินของประเทศเกาหลี

ลอตเต้การ์ดได้พัฒนา HandPay Service ด้วยนวัตกรรมการตรวจสอบเส้นเลือดบนฝ่ามือของฟูจิตสึ เป็นการนำเสนอแนวทางใหม่ในการจับจ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตหรืออุปกรณ์มือถือในระหว่างการชำระเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการเงินของเกาหลี และเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีที่มีการปรับปรุงความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน บริษัทได้ริเริ่มแนวทางนี้ท่ามกลางคู่แข่งจำนวนมาก เพื่อเริ่มการให้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech)

มุ่งมั่นสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ในระดับประเทศ
ความต้องการที่จะสามารถตรวจสอบตัวบุคคลได้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องพบปะกันโดยตรง

คุณ ปาร์ค ดูฮวาน กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด สำนักงานใหญ่ลอตเต้การ์ด

ผลที่ได้จากความพยายามของรัฐบาลเกาหลีในการผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ในเชิงรุก ทำให้อุตสาหกรรมการบริการการเงินทางมือถือขยายตัวอย่างรวดเร็ว การบริการต่างๆ เช่น การชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การพิสูจน์ตัวตนทางกายภาพ (Biometric) ก็เพิ่มจำนวนขึ้นเช่นกัน มีรายงานว่ามีตำแหน่งงานใหม่กว่า 90,000 งานเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ตลาดการพิสูจน์ตัวตนทางกายภาพก็ขยายตัวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ากว่า 3 แสนล้านวอนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่ปี 2012-2016
ท่ามกลางกระแสที่เกิดขึ้นนี้ ลอตเต้การ์ดมุ่งหวังที่จะให้การบริการที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อผู้ใช้แก่ผู้ใช้งานบัตรเครดิต และเป็นการนำหน้าคู่แข่งรายต่างๆ ด้วย นี่เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาการบริการ HandPay Service ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถชำระเงินโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต แต่ใช้เพียงการตรวจสอบเส้นเลือดบนฝ่ามือ ไม่เคยมีการให้บริการการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่อนุญาตให้ชำระเงินผ่านการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้การพิสูจน์ตัวตนทางกายภาพมาก่อน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ลอตเต้การ์ดได้นำนวัตกรรมการตรวจสอบเส้นเลือดบนฝ่ามือของฟูจิตสึมาประยุกต์ใช้ ด้วยการลงทะเบียนข้อมูลทางกายภาพของผู้ใช้ไว้ก่อน ก็จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถชำระเงินที่ร้านค้าโดยใช้เพียงการแตะฝ่ามือที่อุปกรณ์ตรวจสอบเท่านั้น คุณ ปาร์ค กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด สำนักงานใหญ่ของลอตเต้การ์ด ได้กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทลอตเต้ เป็นบริษัทที่มุ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดก่อนหน้าคู่แข่งรายอื่นๆ พวกเราอาจจะไม่ใช่บริษัทเกาหลีหมายเลข 1 ในตลาดบัตรเครดิต แต่พวกเรามีความริเริ่มในเรื่องการประยุกต์ใช้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) และการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก และพวกเรายังมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมการบริการด้านการเงินของเกาหลีซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอีกด้วย”

การตรวจสอบเส้นเลือดบนฝ่ามือเป็นหนึ่งในวิธีการพิสูจน์ตัวตนทางกายภาพที่เชื่อถือได้มากที่สุด
การนำนวัตกรรมนี้มาใช้ในเกาหลีได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมาก

การตรวจสอบเส้นเลือดบนฝ่ามือเป็นวิธีการที่ดูจะห่างไกลจากการถูกฉ้อโกงมากกว่าเมื่อเทียบกับการตรวจสอบลายนิ้วมือ เพราะลายนิ้วมือเกิดจากส่วนผิวของร่างกาย ทำให้มีลายนิ้วมือหลงเหลืออยู่บนสิ่งต่างๆ ที่มีการสัมผัส ในช่วงไม่นานมานี้ได้มีการปรับปรุงความละเอียดของกล้องสมาร์ทโฟนให้ดีขื้นซึ่งเป็นการชักนำอันตรายใหม่ๆ เข้ามา เช่น การดึงลายนิ้วมือจากรูปภาพที่ถูกโพสต์ในออนไลน์แพลตฟอร์ม เช่น ในบล็อก การตรวจสอบใบหน้าและรูม่านตาก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้มาจากบริเวณพื้นผิวของร่างกาย ทำให้มันเป็นเรื่องง่ายที่จะประดิษฐ์ขึ้น
เส้นเลือดนั้นอยู่ในร่างกายของเราและจะถูกตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบพิเศษของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในหลอดเลือดที่เรียกว่าฮีโมโกลบินที่ไม่จับกับออกซิเจนในฐานะของข้อมูลระบุตัวตนบุคคล ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าจะไม่มีความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงในการปฏิบัติจริง และด้วยความสามารถในการระบุตัวตนบุคคลได้อย่างแม่นยำ ความหลากหลายของเส้นเลือดที่ฝ่ามือและความซับซ้อนในรูปร่างของพวกมันทำให้มีข้อมูลจำนวนมหาศาล ส่งผลให้อัตราการระบุตัวตนผิดพลาดเป็น 0.00008% และอัตราความล้มเหลวของการระบุตัวตนอยู่ที่ 0.01% ทำให้นี่เป็นวิธีการที่สามารถเชื่อถือได้มากกว่าวิธีการตรวจสอบทางกายภาพวิธีอื่น การใช้การตรวจสอบเส้นเลือดบนฝ่ามือจะยังเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันการก่ออาชญากรรมต่างๆ เช่น การโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตและการฉ้อโกงข้อมูลระบุตัวตน
ที่เกาหลี ฟูจิตสึประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบทางกายภาพ โดยใช้ระบบการตรวจสอบเส้นเลือดที่ฝ่ามือที่ธนาคารชินฮัน และที่ศูนย์การจัดการข้อมูลที่มีการใช้ข้อมูลทางกายภาพของสถาบันโทรคมนาคมและการชำระเงินทางการเงินของเกาหลี (KFTC) โดย KFTC ใช้ระบบพื้นฐานนี้เพื่อการให้บริการต่างๆ ที่สนับสนุนการปรับใช้และการทำงานของการตรวจสอบทางกายภาพในสถาบันการเงินต่างๆ กรณีการใช้งานที่ประสบความสำเร็จของเกาหลีและการบริการต่างๆ ของ KFTC ที่มีการใช้งานได้จริงเป็นแรงผลักดันให้ลอตเต้การ์ดนำระบบการตรวจสอบเส้นเลือดบนฝ่ามือมาใช้ด้วยเช่นกัน

ชำระเงินได้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการใช้เพียงข้อมูลจากเส้นเลือดบนฝ่ามือ
อนาคตที่จะมีการผสานรวมกับระบบการชำระเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน

PalmSecure™ อุปกรณ์ตรวจสอบเส้นเลือดบนฝ่ามือช่วยให้สามารถชำระเงินได้เพียงใช้มือวางลงไปบนอุปกรณ์

“การซื้อของมือเปล่า” เป็นแนวคิดใหม่ที่จะสร้างอนาคตจากเกาหลีสู่นานาประเทศทั่วโลก

คุณ คิม บยอนจูน หัวหน้าทีมการชำระเงินดิจิตอล ลอตเต้การ์ด

ในขั้นแรก ลอตเต้การ์ดได้มีการใช้ HandPay Service ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่ไม่มีพนักงานประจำอยู่ที่ลอตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ และได้เดินหน้าต่อไป โดยตามแผนคือการประยุกต์ระบบนี้เข้ากับระบบแบบดั้งเดิม เช่น กับระบบการชำระเงินที่มีอยู่และหน้าร้าน POS และขยายการพัฒนานี้ไปยังร้านค้าในเครือของลอตเต้
คุณ คิม ผู้เป็นหัวหน้าทีมสมาร์ทบิสิเนสของลอตเต้การ์ด ได้กล่าวว่า “ฟูจิตสึมีความเข้าใจที่ชัดเจนในกฎระเบียบของเกาหลีและสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์และตอบโจทย์ต่อข้อเรียกร้องของพวกเราด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางของพวกเขาและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี” เขายังได้กล่าวเพิ่มอีกว่า “พวกเราคาดหวังที่จะทำงานร่วมกับฟูจิตสึอย่างกระตือรือร้นเพื่อขยายตลาดของการบริการนี้ภายในประเทศเกาหลี”
เมื่อมีการใช้งาน HandPay Service ในร้านค้าหลายๆ ร้าน การจับจ่ายซื้อของแบบมือเปล่าก็จะสามารถเกิดขึ้นได้จริง คุณ คิม เล็งเห็นว่าความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการบริการของบริษัทบัตรเครดิต และได้กล่าวว่า “ลอตเต้การ์ดได้นำเสนอการซื้อของในรูปแบบใหม่ที่ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องถือกระทั่งกระเป๋าสตางค์หรือบัตรเครดิต ผมเชื่อมั่นว่าแนวทางที่ล้ำสมัยของพวกเราจะสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าได้”
ความร่วมมือกันระหว่างเทคโนโลยีของฟูจิตสึที่ได้รับการยอมรับในตลาดญี่ปุ่นและกลุ่มบริษัทลอตเต้ที่เป็นกลุ่มบริษัทด้านโครงสร้างพื้นฐานการเงินและการขนส่งของเกาหลีได้นำไปสู่การสร้างสรรค์การบริการแบบใหม่ที่ถือเป็นการปฏิวัติวงการ วิธีจับจ่ายซื้อของรูปแบบใหม่ที่ใช้นวัตกรรมการตรวจสอบเส้นเลือดบนฝ่ามือถือเป็นกุญแจสำคัญในการขยายเทคโนโลยีใหม่นี้จากเกาหลีสู่นานาประเทศทั่วโลก

รายละเอียดลูกค้า

 • ชื่อทางการของลูกค้า: Lotte Card Co., Ltd.
 • สายธุรกิจ: ธุรกิจการเงินด้านสินเชื่อ (ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจการชำระเงินแบบผ่อนชำระ)
 • ขนาดธุรกิจ
  • สินทรัพย์รวม: (ปีงบประมาณ 2016) 10.2 ล้านล้านวอน (ตามงบการเงินรวม)
  • รายได้สุทธิในปัจจุบัน: 141.6 พันล้านวอน (ปีงบประมาณ 2016)
  • จำนวนสำนักงาน: 18 สำนักงาน
  • จำนวนพนักงาน: 1,704 คน
  • ก่อตั้งเมื่อ: 3 ธันวาคม 2002

Read more on Fujitsu JournalOpen a new window

ติดต่อเรา

เราให้ความสำคัญและยินดีรับฟังเสียงตอบรับของคุณ