Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Användningsvillkor

Användningsvillkor

Dessa användarvillkor ("Användningsvillkor") gäller för din tillgång till www.fujitsu.com ("webbplatsen") och till webbplatser av Fujitsu Limited och dess dotterbolag (gemensamt "Fujitsu-koncernen") som är länkade direkt eller indirekt från den här webbsajten ("underwebbplatser"). Din tillgång till en underwebbplats är också föremål för att Underwebbplats användarvillkor. I den mån någon bestämmelse i dessa villkor i konflikt med Underwebbplats villkor, underwebbplatsen användarvillkor råda.

I. Äganderätt till rättigheterna och begränsning av användning

Allt innehåll på hemsidan eller av platsen och all upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter relaterade till dessa innehåll ägs av Fujitsu-koncernen företag eller ägare av sådant innehåll. Förutom i den utsträckning som uttryckligen är tillåtet enligt tillämplig lag, får inget innehåll på denna webbplats eller Underwebbplatser användas, kopieras, ändras, översättas, distribueras eller på annat sätt utnyttjas utan tillstånd från Fujitsu-koncernen eller ägaren av innehållet. Fujitsu-koncernen förbehåller sig rätten att lägga till, ta bort eller ändra dessa villkor eller innehållet i denna webbplats eller Underwebbplatser när som helst utan förvarning.

II. Friskrivningar från garantier

Innehållet på denna webbplats eller Underwebbplatser tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda (inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel eller icke-intrång av tredje parts rättigheter). Fujitsu-koncernen garanterar inte att innehållet är felfria. Fujitsu-koncernen kommer att använda rimliga ansträngningar för att placera korrekt och aktuell information på hemsidan, men lämnar inga garantier för dess riktighet, fullständighet och / eller aktualitet.

III. Friskrivning från Links

Med undantag för denna webbplats och underwebbplatser fungerar Fujitsu koncernen inte eller behålla innehållet på webbplatser som är direkt eller indirekt länkade från denna webbplats eller underwebbplatser (den "Links"). Alla hänvisningar till externa webbsidor eller till ett visst tredje parts produkter eller tjänster på webbplatsen, de underwebbplatser eller externa webbsidor, är inte en rekommendation från Fujitsu-koncernen. Fujitsu-koncernen avsäger sig skulder för tillgång till och användning av länkade webbplatser.

IV. Ansvarsbegränsning

Fujitsu-koncernen ansvarar inte för direkta, indirekta, oförutsedda, straff eller andra skador (inklusive, men inte begränsat till, ekonomisk förlust, förlorad vinst, förlorade intäkter, eller förlorade data) som följer av tillgång till eller oförmåga att tillgång till denna webbplats, underwebbplatser eller de länkade webbplatserna, även om informerats om möjligheten av sådana skador.

V. Överförbara material

Allt material, information eller idéer som du skickar till eller lägga ut på hemsidan eller underwebbplatser ("Överförbara material") anses icke-konfidentiellt och utan äganderätt och Fujitsu-koncernen har inga skyldigheter, även utan förpliktelser begränsning sekretess i samband med överförbara material.

VI. Länka till webbplatsen

Det är tillåtet att länka till webbplatsen om du uppfyller följande länkningspolicy: din webbplats får inte förtala eller skada Fujitsu-koncernen eller innehålla olämpligt innehåll, du kan inte skapa en ram runt Fujitsu-koncernen innehåll eller skapa något intryck med någon annan metod att innehållet inte tillhör Fujitsu-koncernen, du måste använda vårt namn korrekt: Denna tillåtelse upphör automatiskt om du bryter mot regler och villkor för dessa villkor eller tillämpliga användningsvillkor på underwebbplatser. Vid uppsägning måste du ta bort alla länkar. Vänligen placera din länk i med följande sätt:
FUJITSU. Du kan placera länkar till andra sidor på webbplatsen, men specifika sidor eller material på webbplatsen kan ha unika användarvillkor och du måste följa dessa villkor.
Copyright 1995 - 2016 FUJITSU LIMITED
All rights reserved.