Consulting services

Fujitsus konsulttjänster

Fujitsu erbjuder konsultkompetens inom flera områden, från verksamhetsutveckling till systemutveckling och projektledning. Våra experter hjälper er att identifiera och övervinna utmaningar och förbättringsmöjligheter med hjälp av digitalisering och ett nytt sätt att se på verksamheten.

Verksamhets- och strategikonsulter


En strategi för den digitala tidsåldern

Våra verksamhets- och strategikonsulter hjälper er att bli en ledare i den digitala tidsåldern. Vi har metoder och verktyg för att skapa en stark och tydlig strategi och en organisation som är agil, innovativ och förändringsbenägen.

Innovation and Co-creation

Digitaliseringen erbjuder nya angreppssätt och nya typer av lösningar. Innovation och kreativitet blir nödvändiga komponenter för en organisation som vill behålla sin dynamik och konkurrenskraft.
Fujitsu har ett unikt program för Co-creation för att driva förändring och transformation. Det heter Co-creation eftersom det bygger på samarbete i ett ekosystem. I grunden handlar det om att experter, medarbetare, beslutsfattare och partners tillsammans koncentrerar sig på att hitta helt nya infallsvinklar på en utmaning i verksamheten.

Metodologin kallar vi Fujitsu HXD - Fujitsu Human Centric Experience Design. Programmet är baserat på många års erfarenhet från Japan.

Fujitsu kan arrangera workshops på ett av våra digitala transformationscenter, exempelvis i London eller München. Men vi erbjuder också lokala workshops på valfri plats på något av våra kontor i Sverige eller hos uppdragsgivaren.
Läs mer »

Rätt konsult för uppdraget

Förändringsledning

Flexibilitet och förändring är a och o för en framgångsrik organisation. Fujitsu hjälper i varje steg:

 • Engagera alla berörda intressenter – det är viktigt att förstå konsekvenserna för respektive intressentgrupp
 • Effektiv kommunikation som belyser belysa fördelar för att eliminera hinder
 • Organisatorisk påverkan, process och design för en optimerad driftsmodell med tydliga mätetal.
 • Utbildning och utveckling av ny teknik och nya system så att användning och ROI optimeras
 • Omforma verksamheter för att hantera en föränderlig värld

Strategi och affärsnytta

En genomarbetad strategi är basen och plattformen för förändringen. Fujitsus experter hjälper er, steg för steg, att analysera alternativ, hantera intressenter och samordna ståndpunkter:

 • Vision och strategi
 • Bedömningar av handlingsalternativ
 • Definiera den nya affärsplanen eller verksamhetsmodellen samt de förändringar som krävs för detta
 • Business Case
 • Nyttorealisering samt effekthemtagning

Optimera affärsprocesser

I den agila, digitala affärsmiljön måste affärsprocesserna vara snabbutvecklade, lättanvända och snabbt kunna förändras. Fujitsu erbjuder en rad tjänster som säkerställer att affärsprocesserna ger bästa kundupplevelsen och affärsvärdet:

 • Processkartläggning och processanalys
 • Automatiserad framtagning av underlag till processkartläggning
 • Processdesign och processutveckling
 • Processoptimering
 • Processvisualisering
 • Digitalisering av processer med t.ex. RunMyProcess, Robotic Process Automation (RPA) eller ServiceNow

Experter på Lean

Lean handlar om att minimera överflödiga arbetsmoment för att frigöra resurser och fokusera mot målen. Vi erbjuder effektiv hjälp hela vägen, från första tanke till genomförande, både på strategisk och operativ nivå samt utbildningar, t.ex.:

 • Upplev Lean under några timmars Lean-spel
 • Var finns er största potential? Vi använder Fujitsus diagnosverktyg Lean See för att identifiera.
 • Kundoptimerade Införandeprogram, effektiv förändringsledning samt mentorskap som underlättar ert genomförande
 • Train-the-Trainer: vi utbildar nyckelpersoner i er organisation
 • Lean-utbildningar på Introduktions- grund- och championnivå
 • Kundanpassade utbildningsinsatser beroende på bransch, verksamhet och mognad

IT-konsulter

Fujitsu har IT-kompetensen som skapar affärsnytta

Vi hjälper organisationer att hantera de utmaningar de ställs inför i form av planering, leverans och drift av IT i en komplex och krävande affärsmiljö där förändring och flexibilitet är nödvändig.

Våra konsulter arbetar nära er verksamhet, för att:

 • Leverera affärsresultat via en ständigt aktuell IT-strategi och associerade projekt
 • Maximera investeringar i befintliga program och infrastruktur
 • Öka användarnöjdheten och sänka kostnaderna genom att optimera tjänsteleveransen

Vi kan åstadkomma det här eftersom vi har ett praktiskt, affärsnyttodrivet förhållningssätt till konsulttjänster, är lösnings- och verktygsagnostiker samt har djupgående erfarenheter av att driva några av de största och mest komplexa IT-lösningarna inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Exempel på IT-konsulttjänster

 • Projektledning
 • Utveckling och förvaltning av applikationer
 • IT-strategi och IT-effektivitet – det första steget mot en affärsfrämjande IT-organisation
 • Application Value Assessment – vi ser till att dina applikationer är optimerade och bidrar till mervärde
 • Legacy Modernisation – vi ser över och maximerar dina investeringar i befintliga system
 • Datacenterbedömning – vi granskar miljön, driften och tjänsterna i datacentret i relation till affärsbehoven
 • IT-säkerhet
 • Hantering av IT-tjänster – vi hjälper organisationer att leverera IT-tjänster i världsklass

Kontakta Fujitsu

Kontakta oss för mer information kring våra konsulttjänster

Top of Page