Microsoft Dynamics med Fujitsu


För dig som värdesätter erfarenhet och verksamhetskunnande för ett lyckat ERP-projekt

Öka din effektivitet med Fujitsu och Dynamics

Fujitsu är en pålitlig partner i alla faser eller områden som rör ditt ERP system, allt ifrån projekt för införande till uppgradering eller Application Management med 24/7 support. För oss är det viktigt att jobba långsiktigt med våra kunder, med ett övergripande mål att få mesta möjliga affärsnytta av den investering man gör i ett nytt affärssystem.

Tips och råd


Så lyckas du med din One Version-strategi

Sen 2019 levereras Dynamics 365 som ”One Version”. Det innebär att uppdateringar sker löpande under året och du slipper stora, dyra uppgraderingsprojekt. Men det behövs en plan så att du kan fokusera på att maximera affärsnyttan istället! Här delar vi med oss av några tips.

Läs här

Så lyckas du med implementationen

Har ni bestämt er för Dynamics 365? Är det dags för uppgradering till nästa version? För att maximera affärsnyttan av systemet behöver implementationen genomföras kompetent och med sikte på framtiden. Här delar vi med oss av några tips på vägen.

Ladda ned

Microsoft Dynamics 365 Commerce - helhetslösning för detaljhandeln

Driv effektiv handel med Microsoft Dynamics 365 Commerce, ett affärssystem som stödjer verksamheten, är fullt integrerat och som ger dig kvalitetsdata som underlag för dina beslut.

Läs mer

MS Dynamics 365 bild

Kontakta Fujitsu

Kontakta oss för mer information om hur vi arbetar med ansvar, miljö och hållbarhet.

Top of Page