Ett modernt cyberförsvar för ett tryggare Sverige

En tryggare vardag med Fujitsu som cybersäkerhetspartner

För dig som värdesätter erfarenhet och kunskap för en solid cybersäkerhet.

Den ökade digitaliseringen förändrar världen och med förändringen kommer också risker. För en lyckad digitaliseringsresa behövs en effektiv cybersäkerhetsstrategi som innehåller ett proaktivt förhållningssätt där skyddsåtgärder och riskhantering är en integrerad del.

Fujitsu är en partner i alla faser och områden som rör cybersäkerhet. Vi erbjuder Cyber Defence Center, konsulttjänster inom Informations- och cybersäkerhet och vi har en bred portfölj av cybersäkerhetstjänster. Vi jobbar långsiktigt med våra kunder med det övergripande målet att skapa mesta möjliga affärsnytta för investeringarna inom cybersäkerhetsområdet


Kontakta oss

Varför välja Fujitsu som din cybersäkerhetspartner?Icon 1

Cyber Defence Center
i Sverige

Icon 2

4000 experter inom
Cybersäkerhet

Icon 4

Global förmåga med
lokal närvaro

Vi erbjuder

security

Cyber Defence Center

SOC och Incident Response

 • Övervakning med åtgärd dygnet runt
 • SIEM i Sverige eller i Molnet
 • Incident Response – CSIRT
 • Svensk personal i Sverige
Cyber Defence Center Logo

security

Rådgivare & Konsulter

Informationssäkerhet

 • Kompetensförstärkning
 • Gapanalys och utvärdering
 • Införande av Ledningssystem
 • Rådgivning och certifiering
 • ISO27000, NIST, GDPR, NIS/NIS2, DORA

Cybersäkerhet

 • Kompetensförstärkning
 • Gapanalys och utvärdering
 • Analys och säkerhet för molntjänster
 • IOT/OT - analys och utvärdering

security

Tjänster och lösningar

Säkerhetskultur

 • Strategi och införande
 • Nano-utbildning och simulering

Cybersäkerhet

 • Endpointskydd
 • Sårbarhetshantering
 • Detektering av övergreppsbilder på barn
 • Identitet, inloggning och smarta kort
 • Microsegmentering
 • Certifikatshantering
 • Dark web övervakning
 • Skydd för IOT/OT-enheter

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möteFujitsu Enterprise Cyber Security Services

Här hittar du mer information om vårt globala tjänsteerbjudande inom Cybersäkerhet.

Top of Page