Hållbara lösningar för framtidens detaljhandel

Skapa den optimala kundupplevelsen

Människors värderingar blir allt mer varierade och orienterar sig mot nya sätt att konsumera, skapa kontakter och arbeta. Detaljhandeln och dess leveranskedja som hittills byggt på en viss bild av konsumenten och olika konsumtionsmönster är under press och måste omvandlas.

I takt med att den sociala infrastrukturen utvecklas kommer användningen av konsumentuppgifter att bli allt mer sofistikerad. Det blir viktigt att ge konsumenterna personliga upplevelser samtidigt som konsumenter, detaljhandlare och olika aktörer i leveranskedjan samarbetar för att bidra till att lösa sociala problem.

Fujitsu Consumer Experience erbjuder en sofistikerad Retail-as-a-Service som möjliggör en mängd olika köpupplevelser, en hållbar leveranskedja som minskar miljöbelastningen och en ny mekanism för värdeutbyte mellan individer, företag och samhälle.

Fujitsu vill tillhandahålla en konsumtionsform som gör det möjligt för konsumenter att medvetet eller omedvetet bidra till att skapa både ett rikare samhälle och ett rikare liv.

Svensk och global servicedesk och fältservice

Vi servar våra svenska kunder med egen servicedesk och vår egen, rikstäckande organisation med ett 100-tal fältservicetekniker. De täcker hela landet och servar redan i dag flera ledande detaljhandelskedjor. En annan hörnsten i vårt IT-stöd till detaljhandeln är vår egen servicedesk i Östersund, med ett 70-tal agenter som ger support åt medarbetare. Vi följer våra globala kunder ut i världen med support från våra globala leveranscentrum, som behärskar fler än 40 språk, och vår globala fältserviceorganisation.Fujitsu på NRF 2023

Fujitsu är en global aktör inom detaljhandeln och vi ställer återkommande ut på den stora mässan NRF i New York. Under 2023 års mässa fokuserade vi på tre områden; kundupplevelsen, hållbarhet och kostnader. Se den korta filmen med highlights från den stora detaljhandelsmässan och uppdatera dig på de senaste branschnyheterna!

Kontakta våra experter

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och lösningar för retail sektorn.

Daniel Eklund


Daniel Eklund

Head of Retail Sector

Daniel.eklund@fujitsu.com

arrowKontaktCarl Johan Lidström

CTO Retail

Carljohan.lidstrom@fujitsu.com

arrowKontakt

Carl Johan Lidström

Kontakta oss.