GTM-M3M9CW6
Skip to main content
  1. Ana Sayfa >
  2. Servisler >
  3. Uygulama Hizmetleri>
  4. Doğru bulut karışımını oluşturma

Hibrit Bulut Hizmetleri

Doğru bulut karışımını oluşturma

Kuruluşlar bulut bilgi işlemi benimsedikçe BT portföyleri genelinde evrensel olarak uygulanabilecek tek bir bulut yaklaşımı olmadığının farkına varmıştır.

Ortak bulut hizmetleri BT masraflarını azaltmak için rakipsiz bir fırsat sunmanın yanı sıra değişen iş gereksinimlerine yanıt verme becerisini artırmaktadır. Ancak, bazı durumlarda BT hizmetinin veri merkezlerinden ortak Internet'e taşınması en çok ticari uygulamalar veya düşük riskli veriler için uygun görülebilir.

Ortak bulut modeliyle paylaşılan, düşük maliyetli BT altyapısı ya bir tesiste ya da bir hizmet sağlayıcısının tesisinde olmak üzere kuruluşların kontrolü altında olur. Bu, peşin sermaye yatırımı gerektirse de çoğu önemli uygulama için optimum güvenliğin ve hizmet seviyesi gereksinimlerinin karşılanması açısından önemlidir.

Hibrit bulut yaklaşımı farklı iş yüklerini ve verileri gereken yerlere koyma esnekliği sunmak suretiyle ortak, özel veya yerel bulut hizmetlerinin doğru karışımından yararlanırken veri güvenliği, yönetim, uyum ve bütçe zorluklarının üstesinden gelerek kuruluşlara bu modellerin en iyi yönlerini sağlar.

Fujitsu Hibrit Bulut Hizmetleri

Fujitsu Hibrit Bulut Hizmetleri (FHCS) karma model için esnek bir temel oluşturarak birden fazla bulutun sağlanmasını, yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlar. Kuruluşlar FHCS'yi kullanarak ortak, yerel ve özel bulutlar arasında iş yüklerini değiştirebilir ve hatta tekli iş yüklerini karma bulut öğeleri arasında dağıtabilir.

Örneğin, ana olarak özel bulut hizmetlerini kullanan kuruluşlar hassas olmayan işleme iş yüklerini ortak buluta "yükleyerek" zirve yapan ya da son derece elastik iş yüklerini karşılayabilir. Veya bir uygulamanın hangi öğelerinin ortak veya müşteri verilerini işleme işlemini içerdiğine bağlı olarak bir iş yükünü küresel ortak bulut ile ülkeye özel ortak bulur arasında bölebilirler.

Böylesine karmaşık bir koordinasyon veri konumu kontrolünün korunabilmesi ve yönetimin tüm farklı bulut türleri arasında paylaşılabilmesi anlamına gelir.

Microsoft Windows Azure temeli

Hibrit bulut teklifimizin ardında Microsoft ile kurduğumuz özel ortaklık yatmaktadır. FHCS Windows Azure bulut platformunu ve çeşitli Fujitsu bulut platformlarını kullanarak müşterilerin aşağıdakilerden oluşan bir karışımı dağıtmasını ve yönetmesini sağlar:

  • Microsoft'un küresel veri merkezlerinde bulunan Microsoft Windows Azure üzerinde çalışan ortak bulut hizmetleri. 
  • Dünyanın dört bir yanındaki altı Fujitsu Küresel Bulut Platformundan birinin Windows Azure Connect ile Microsoft'un küresel veri merkezlerinde bulunan Windows Azure'a bağlandığı hibrit bir çözüm. 
  • Ya Fujitsu'nun ya da müşterinin veri merkezinde dağıtılmış olan Microsoft Hyper-V Cloud'dan güç alan bir özel bulutun Windows Azure Connect ile Microsoft'un küresel veri merkezlerinde bulunan Windows Azure'a bağlandığı hibrit bir çözüm. 
  • Windows Azure'dan güç alan ve Japonya'da çalışan Fujitsu Küresel Bulut Platformu aygıtı. 
Bu esneklik ve kombinasyonu her ölçekten kuruluşun bulut stratejilerini destekleyen amaçları sunarak daha fazla çeviklik, daha az maliyet ve daha iyi iş sonuçları sağlar.