GTM-M3M9CW6
Skip to main content

LMS (BS2000)

Program kitaplıklarını oluşturur ve yönetir, içerdikleri program üyelerini işler

Geçerli sürüm: V3.5

Kitaplık bakım sistemi LMS program kitaplıklarını oluşturur ve yönetir, bunların içindeki program üyelerini işler. Program kitaplıkları, program kitaplığı erişim yöntemi (PLAM) ile işlenen BS2000 PAM dosyalarıdır. Bu nedenle, PLAM kitaplıkları olarak da bilinirler.

Başlıca avantajlar şunlardır: 
  • Tüm üye türleri, tek tip bir komut diline sahip bir kitaplıkta depolanabilir. 
  • sadece aynı ada, fakat farklı bir sürüm adlandırmasında veya türüne sahip üyeler bulunabilir. 
  • sürüm adlandırmaları otomatik olarak artırılır, 
  • birkaç kullanıcının kitaplıklarına eş zamanlı yazma erişimi mümkündür, 
  • her üyeye farklılaştırılmış erişim hakları atanabilir, 
  • üyelere erişim izlenebilir, 
  • bir yazılım mühendisliği sürecinde ortaya çıkan veri öğelerinin çoğu için standartlaştırılmış erişim işlevine sahip tek tip bir veri deposu kullanılabilir ve 
  • yardımcı program rutinleri ve derleyiciler bu depoya erişebilir ve öğeleri tek tek doğrudan işleyebilir.

LMS böylelikle programların oluşturulmasını, bakımını ve belgelendirilmesini destekler.