GTM-M3M9CW6
Skip to main content

HSMS (BS2000)

Hiyerarşik Depolama Yönetimi Sistemi

Geçerli Sürüm: V9.0
Announced Version: V10.0

HSMS, harici çevre birimlerindeki veri yönetimi karışıklığını, veri yönetimini otomatik hale getirerek ve BS2000 platformuna optimum uygunluk sağlayarak azaltan verimli bir merkezi Depolama Yönetim Sistemidir. Otomatik veri ortamı yönetimi (MAREN), otomatik robot kontrolü (ROBAR), hızlandırılmış veri şifreleme (cryptography) gibi eklentiler, HSMS'i BS2000 ortamlarında Bilgi Kullanım Ömrü yönetimi için ölçeklenebilir bir çekirdek uygulamaya dönüştürür.
HSMS, hem veri yedekleme ve arşiv sırasında ortaya çıkan büyük miktarda verilerin yönetilmesi, hem de harici depolama aygıtlarının kullanımının optimize edilmesi için BS2000 veri merkezi yöneticisini destekler. Benzer şekilde, normal kullanıcılar HSMS işlevlerini ayrıca kendi kullanıcı Kimliklerine atanan dosyalarda kullanabilirler.

HSMS, şu işlevleri sunar:

 • BS2000 verilerini merkezi yedekleme: Yedekleme sırasında kopyalar oluşturulur ve bu kopyalar bir veri kaydı durumunda (örn. disk hatası) geri yüklenebilir.
 • Merkezi, aktif olmayan verilerin taşınması: Kullanıcı taşınan verileri eriştiğinde, bu veriler disk depolamada işlenmek üzere otomatik olarak geri çağrılır 
 • Verileri uzun vadeli arşivleme: Arşivleme, yasal gereksinimleri karşılamak için (kayıtları saklama zorunluluğu) uzun vadeli veri depolamayı destekleyen bir kullanıcı işlevidir. 
 • Verileri geri yükleme: Kaydedilen, taşınan veya arşivlenen verileri arşivden işleme seviyesine kopyalama. 
 • Gölge arşivler (kaydedilen dosyaları kopyalama): HSMS, kaydetme dosyalarını ve içerdikleri kaydetme versiyonlarını bir arşive veya bir arşivden diğerine kopyalayabilir. 
 • Veritabanlarını çevrimiçi yedekleme: HSMS, kullanıcının BS2000 veritabanı sistemleri olan UDS/SQL, SESAM/SQL ve ORACLE'da bulunan veritabanı dosyalarını bu veritabanlarına erişen uygulamaları durdurmadan çevrimiçi yedekleyebilmesine olanak sağlar. 
 • Eşzamanlı Kopyalama: Veritabanının normal işleme operasyonlarına paralel olarak yedeklenmesine olanak sağlar. Ayrıca SESAM/SQL ve UDS/SQL veritabanlarının çevrimiçi yedeklenmesi için ayrıca Symmetrix BCV'lerini kullanan CCOPY işlevi bulunmaktadır. 
 • PLAM kütüphaneleri için kütüphane yedekleme
 • Disk depolamayı yeniden düzenleme (Platformlar) 
 • Meta verisi arşivleri: Meta verilerinin arşivlerde güvenli şekilde yönetilmesi için. 
 • Muhasebe
 • Veri sıkıştırma
 • HSMS, Sistem Yönetimli Depolama platformunun temel bileşenidir: Büyük veri kaynakları için arşivleme sistemiyle birlikte katılımsız yedekleme stratejileri uygulanabilir.