GTM-M3M9CW6
Skip to main content

COBOL85 (BS2000/OSD)

Ticari veri işleme uygulamaları için en popüler programlama dili

Geçerli sürüm: V2.3

COBOL85, geçerli ANSI/ISO COBOL Standardı desteği sunan, X/Open standartlarına ve BS2000/OSD çalıştıran sunucu ailelerine yönelik gelecekteki standartlara uyan açık arabirimler için destek sağlayan COBOL derleyicisidir. COBOL85, BS2000/OSD V2.0 ve daha üst sürümlerdeki POSIX işlevini ve POSIX dosya sistemini destekler.

COBOL85, X3.23-1985 Amerikan Ulusal Standardı Ek X3.23a-1989, ISO 1989-1985 uluslararası standardı Değişiklik 1:1992, DIN 66028-1986 Alman standardı ve EN 21989 Avrupa standardına uygundur. COBOL85'in yukarıdaki standarda uygun olduğu doğrulanmıştır ve bunun teyidi için resmi uygunluk beyanları mevcuttur.

COBOL'un güçlü yönleri
COBOL (COmmon Business Oriented Language) doğal İngilizceyi temel alan üst düzey, sorun yönelimli bir programlama dilidir. COBOL, ticari veri işleme çözümlerinde en yaygın kullanılan programlama dilidir.

COBOL'un gücü, ticari açıdan önemli olan büyük hacimli verileri verimli bir şekilde yönetmesinde ve işlemesinde yatar. COBOL, profesyonel programcıların kullandığı programlama dilidir.