GTM-M3M9CW6
Skip to main content

COBOL2000® (BS2000/OSD)

Nesne yönelimli programlama için yüksek mühendislik ürünü, modern COBOL derleyicisi

Geçerli sürüm: V1.5

Fujitsu, COBOL2000 ile COBOL2002 standardının temel işlevlerini kullanılabilir hale getiren yenilikçi bir derleyiciyi piyasaya sürerek COBOL için oluşturduğu kanıtlanmış ürün portföyünü genişletmektedir. Böylelikle COBOL2000, BS2000/OSD COBOL uygulamalarına nesne yönelimli programlama tekniklerinin tanıtılmasında katalizör işlevi görmeye devam etmektedir.

Bireysel uygulamalarınız için yatırım koruması
COBOL, ERP iş süreçlerine yönelik güvenli işlemler temelinde profesyonel yazılım uygulamaları geliştirmek için kullanılır. Bu uygulamalar çoğunlukla, gereksinimleri standart yazılımlar tarafından karşılanamayan müşterilere özel olarak uyarlanır. Müşteriye özel uygulama mantığına sahip bu uygulamaların başlıca amacı rekabet avantajını güvenceye almaktır. Bunlar, uzun vadeli yatırımı ve müşterinin teknik bilgisini yansıtır. Bu tür yüksek maliyetli geliştirmelerin korunması gerekir.

Yararlar:
  • COBOL2000 derleyicisiyle, Repository kullanılarak derleme zamanında sadece OO öğeleri için değil aynı zamanda altyordam çağrıları için de çağrı arabirimi uygunluk kontrolü yapılabilir. 
  • COBOL2000 (BS2000/OSD), POSIX ve XPG4 programlama arabirimlerini destekler. 
  • Mevcut COBOL85 programları hala çalıştırılabilir ve genellikle değişiklik yapılmadan kullanılmaya devam edilebilir. 
  • Oluşturulan /390 formatı, gelecekte yapılacak mimari değişikliklerden sonra bile BS2000/OSD müşteri uygulamaları için ikili uyumluluk garantisi verir. 
  • COBOL2000, karakterlerin Unicode UTF-16 karakter setinde görüntülenmesi için NATIONAL veri türünü destekler.

Yazılım gereksinimleri:
COBOL2000 (BS2000/OSD) derleyicisinin kullanılması ve COBOL2000 (BS2000/OSD) uygulamalarının çalıştırılması için CRTE gereklidir.