GTM-M3M9CW6
Skip to main content

Baskı Yönetimi (BS2000)

Platformdan bağımsız bir baskı konseptini gerçekleştirin.

Baskı yönetimi, gerekli tüm hizmetlerin kurumsal genişlikte baskı stratejisi belirlemelerini sağlar. Sadece klasik ana bilgisayar bekletme özelliklerine yönelik kapsamlı işlevler içermez, aynı zamanda ağlarda platformlar arası baskı için tüm uyumlu baskı uzantılarını içerir. Bu bağlamda ağlarda baskı işlemine (örn. ana bilgisayardan LAN'a baskı) ve merkezi baskı sunucusu (LAN'dan ana bilgisayara baskı dahil) uygulamasına yoğunlaşılmaktadır.

Yerel SPOOL (Simultaneous Peripheral Operation On-Line = Çevrimiçi Çevre Birimi Eşzamanlı İşlemi) bir BS2000 alt sistemidir. Yazıcı ve manyetik şeritlere eşzamansız çıktıyı kontrol eder. SPOOL, onsuz çalıştırılamayan ve aşağıda açıklanan diğer ürünler için temel bir bileşendir. Spool BS2000, doğrudan AFP yazıcılarını kontrol etmez. Oldukça yüksek hacimli bir ortamda çoklu girdi PDL'leri işleyen ve en yüksek hızlarda tekli veya çoklu yazıcı cihazı için maksimum koruma seviyesi sağlayan bir çıktı yönetim sistemi olarak tanımlanabilen bir PRISMAproductionTM sunucusuna karşılık gelen baskı işlerini aktarır. Bu fonksiyonu kapsayan bileşen, Yönlendiricidir (Océ Printing Systems). Yönlendirici, BS2000 kullanıcıları tarafından verilen PRINT-DOC komutlarını onaylar, kaynakların kullanılabilirliğini kontrol eder ve gerekli tüm verileri baskı için aktarır. Baskı sunucusu, veri akışlarını kaynaklarla birleştirir, IPDS (Akıllı Yazıcı Veri Akışı) veri akışı oluşturur ve sonuçları yazıcıya gönderir. Daha fazla bilgi için şu bağlantıyı ziyaret edin: http://www.oce.de/products/prisma-production-server.

Dprint (BS2000/OSD)

BS2000/OSD, UNIX, Linux ve Windows tabanlı sistemlerden oluşan ağ için baskı ve yönetim işlevleri

RSO (BS2000/OSD)

Ağ yazıcılarında baskı işlemi gerçekleştirmek için merkezi BS2000 biriktirme sistemine yönelik eklenti ürünü