GTM-M3M9CW6
Skip to main content

SM2-PA (BS2000/OSD)

Uygulama ve sistem programlarının bağdaştırılması için

Geçerli sürüm: V2.0

SM2 yazılım monitörü, START-TASK-MEASUREMENT komutuyla kullanıcı tarafından istenen izleme verilerini, kullanıcıya özgü olan ve SM2-PA aracıyla tüm kullanıcılar tarafından analiz edilebilen izleme dosyalarına depolar. Çıktı sonuçları, uygulama ve sistem programlarının bağdaştırılmasında kullanılır.

Görev analizinde (eski SM2R1 istatistiklerine benzer) bir kullanıcı görevinin en önemli performans özelliği çıktıdır. Program analizinde ise SVC ve program sayıcı istatistikleri istenebilir; bu durumda bireysel modüllere ve serbestçe seçilebilen adres alanlarına atanan program sayıcı durumları ve SVC çağrıları sağlanır. Ayrıntılı istatistiklere ihtiyaç varsa belirli bir modül içinde program sayıcı ve SVC çağrısı dağıtımı belirlenebilir.

Tüm istatistiklerin çevrimiçi olarak çıktısı alınabilir ya da düzenlenmiş biçimde yazdırılabilir.

Kullanıcı görevi istatistikleri

Bir kullanıcı görevine ilişkin tüm önemli veriler (örn. CPU süresi, geçen süre, G/Ç operasyonu sayısı, SVC'ler, disk belleği kesintileri, çalışma setleri, bekleme durumları) kaydedilir ve çıktıları alınır.

Program sayıcı istatistikleri

SM2 yazılım monitörü tarafından kaydedilen program sayıcı durumları bir programın modüllerine veya serbestçe seçilebilen adres alanlarına atanır.