GTM-M3M9CW6
Skip to main content

PL/1 (BS2000/OSD)

Ticari ve teknik/bilimsel uygulamalar için uygun optimizasyon derleyicisi.

Geçerli sürüm: V4.2

PL/1, hem ticari hem de teknik/bilimsel uygulamalara uygun, sorun yönelimli ve genel amaçlı bir programlama dilidir. PL/I derleyicisinin dil kapsamı, Kasım 1978 tarihli ve 6160 sayılı ISO Standardı'na, 1976 yılında yayınlanan ANSI Standardı'na, ayrıca Mayıs 1980 tarihli ve 66255 sayılı DIN Standardı'na büyük ölçüde uyar.

PL/1 derleyicisi önemli optimizasyon özelliklerine sahiptir. PL/1, derleyicinin paylaşılabilir modda kullanılmasını ve paylaşılabilir nesne programları oluşturulmasını mümkün kılar. PL/1 derleyicisi XS adresleme modunda yürütülebilen nesneler oluşturabilir. Nesneler XS adresleme modunda oluşturulduğunda, nesne kodu ve veriler genişletilmiş adres boşluğunda depolanabilir.

AID (Advanced Interactive Debugger) yardımıyla interaktif simgesel hata ayıklama yapılabilir. Derleyici tarafından oluşturulan PL/1 nesne modülleri, PL/1-LZS çalışma zamanı sistemine bağlanarak yürütülebilir yükleme modüllerine dönüştürülmelidir.