GTM-M3M9CW6
Skip to main content

Pascal-XT (BS2000/OSD)

Pascal-XT derleyici ailesinden, program kaynak kodunun desteklenen tüm sistemlerde derlenebilmesini sağlayan bir BS2000 değişkeni.

Geçerli sürüm: V2.2

Pascal-XT, Pascal-XT derleyici ailesinin BS2000 değişkenidir. Bu ailenin tüm değişkenlerinde ortak olarak bulunan ön uç sayesinde Pascal-XT program kaynakları, desteklenen tüm bilgisayarlarda derlenebilir.

Pascal'ın en önemli özellikleri:
  • basit ve sistematik blok odaklı yapı 
  • net kontrol yapıları 
  • kullanıcı tanımlı, yapılandırılmış ve dinamik veri türleri içeren kapsamlı veri konsepti 
  • öğrenme kolaylığı 
  • yazılım mühendisliği desteği ve 
  • yüksek çalışma zamanı verimliliği.

Ayrıca Pascal-XT, uygun dil öğeleri ve yüksek performanslı bir programlama sistemi aracılığıyla uzun hizmet ömrü sunan kapsamlı yazılım ürünlerinin verimli bir şekilde geliştirilmesini destekler. Aynı zamanda entegre bir hata ayıklama yardımcı aracına da sahiptir. Pascal-XT programlama sistemi, kullanıcıya programlama sistemini bırakmadan programları verimli bir şekilde geliştirebileceği, derleyebileceği ve test edebileceği rahat bir ortam sunar. 

Pascal-XT, ISO 7185: 1983 ve DIN 66256-1983 Pascal standartları Düzey 1'in gereksinimlerini karşılar.