GTM-M3M9CW6
Skip to main content

ASSEMBH (BS2000/OSD)

/390 mimarisi için makine kodunda program oluşturmaya yönelik birleştirici.

Geçerli sürüm: V1.3

Assembler, aynı adı taşıyan simgesel programlama dilinin kaynak kodunu ilgili makine koduna dönüştüren bir derleyicidir. Assembler programları, tüm veri işleme alanlarında görevlendirilebilecek genel amaçlı yardımcı programlardır.

Assembler, doğası gereği makineye özgü olduğu için (bir Assembler dili komutu her makine komutuna karşılık gelir) ilgili CPU'nun teknik becerilerinden maksimum ölçüde yararlanılabilir.

ASSEMBH, /390 mimarisine sahip Fujitsu Siemens iş sunucularının komut kümeleri için geliştirilmiş özel bir Assembler dilidir. XS ve ESA komut kümelerini destekler. Assembler programları üst düzey programlama dilleriyle arabirim oluşturabileceğinden, bu özel özelliklere diğer dillerden de erişim sağlanabilir. İşletim sisteminin arabirimleri, her BS2000/OSD işletim sistemi sürümünün makro kitaplığı yoluyla kullanılabilir.

Ek özellikler: 
  • Listeleme (yapı listeleri, Nassi-Shneidermann diyagramları vb.) oluşturmaya yönelik yardımcı program rutinleri içeren, COLUMBUS'a denk yapısal programlama olanakları. 
  • AID yoluyla simgesel hata ayıklama seçeneği. 
  • Birleştirme hızını artırmak için kullanılan XS adres boşluğu. 
  • Geliştirilmiş kontrol seçeneklerine sahip SDF arabirimi. 
  • Otomatik iş sıralamaya yönelik iş değişkeni izleme desteği. 
  • Açık sözdizimsel ve anlamsal kurallar kullanan makro dili uzantıları. 
  • 100 makro kitaplığına kadar destek. 
  • 100 COPY kitaplığına kadar destek. 
  • En fazla 64 karakter içeren simgesel adların işlenmesi.