GTM-M3M9CW6
Skip to main content

Baskı yönetimi

BS2000/OSD platformları ile baskıda uzmanlık.

Baskı yönetimi araçlarımız, klasik ana bilgisayar biriktirmesini, ağlarda platformlar arası baskıya uyumlu uzantılarla birleştirir. Odak noktası ister ağ üzerinde baskı ister bir merkezi baskı sunucusu atamak olsun, kullanım modelleri, yazıcıları paylaşırken ve veri merkezinde yüksek performanslı baskı sistemlerinin optimum düzeyde kullanımını sağlarken verimliliğe öncelik verir. BS2000/OSD platformlarında kullanılabilen baskı hizmeti bileşenlerinin listesi aşağıda verilmiştir.

Yerel SPOOL

BS2000/OSD-BC işletim sisteminin bir parçası olarak, bant yazıcılardan Fujitsu iş ortağı Océ'nin serbestçe ölçeklenebilir yüksek performanslı baskı sistemlerine kadar, yerel olarak bağlanabilen tüm yazıcıların sürücülerini içerir (I modu hariç). Yerel SPOOL, SNMP alt aracıları için temel destek sunarken diğer platformlardaki istemciler DPrint aracılığıyla SPOOL işlevlerini kullanabilmektedir. BS2000/OSD-BC ayrıca SPOOL baskı kaynakları için kapsamlı yönetim özelliklerine sahip bir yönetim hizmeti programı içerir.

SPOOLAPA Printing System/Router

BS2000/OSD'de AFP için APA baskı hizmeti bileşeni Router'dır. Temel işlevi baskı için aygıttan bağımsız bir arabirim sağlamaktır. Bu ortamda uygulamanın tek ihtiyacı olan, verilerin Spool sistemine yerleştirilmesini sağlamaktır. Ardından Router şu önemli işlevleri sağlar: veri akışı dönüşümleri, yazıcı kaynak yönetimi ve Print Server ile iletişim. Router'ın dağıtımı Océ tarafından yapılır.

Remote spool output

RSO, geleneksel TRANSDATA yapılandırmalarında ve günümüzün LAN ağlarında uzak (iş istasyonu) yazıcılara erişimi sağlamak için SPOOL ile birlikte kullanılır. Açık LPD (line printer daemon) protokolünü desteklediği için neredeyse sınırsız sayıda yazıcıya erişim sağlanabilir. RSO işlevi aynı zamanda openUTM ile birlikte işlem baskısı için de kullanılabilir.

Distributed print services

Dprint, hem standartlaştırılmış hem de heterojen ağlarda dağıtılmış baskıya yönelik çok yönlü bir temel üründür. Diğer platformlarda Xprint (UNIX tabanlı platformlara yönelik biriktirme sistemi) ve Wprint (Windows platformlarına yönelik istemci/sunucu bileşeni) gibi iş ortağı ürünleriyle birlikte kullanıldığında S2000/OSD içeren yapılandırmalarda çok çeşitli özel baskı sunucusu çözümlerine olanak tanır.