GTM-M3M9CW6
Skip to main content

openSM2

Sistemlerin performansını geliştirmek amacıyla kapsamlı izleme verileri sağlar.

BS2000/OSD için geçeri sürüm: openSM2 V9.0 
Diğer tüm sistemler için geçerli sürüm: openSM2 V9.2

Yirmi dört saat performans izlemesi, BT sistemlerinin verimli ve ekonomik bir şekilde işletilmesinin temelini oluşturur. Fujitsu, openSM2 ürün ailesiyle Microsoft® Windows, Linux®, Solaris™(SPARC®), VMware™ ESX Server™, Xen® ve BS2000/OSD® sunucu sistemleri ve Symmetrix, CLARiiON ve FibreCAT depolama sistemlerinin desteklendiği sunucu ve depolama sistemlerinin kurumsal boyutta performans yönetimi için tutarlı bir çözüm sunar. Ayrıca, SNMP standardına yardımcı olan tüm sistemler desteklenir.

Performans verileri elde etme

Windows sistemlerine dair performans verileri WMI arabirimi tarafından toplanır. Sunucunun ve işletim sisteminin kullanımına, ayrıca Microsoft'un Internet Information Services, Exchange ve SQL Server uygulamalarına ilişkin veriler toplanır.
Linux ve Xen sistemlerine dair performans verileri SSH üzerinden toplanır. Sunucunun, işletim sistemlerinin ve bireysel Xen konuk sistemlerinin kullanımına ilişkin veriler toplanır.
VMware ESX Server sistemlerine dair performans verileri VI3 web hizmeti aracılığıyla toplanır. Hem sunucunun tamamına hem de bireysel konuk sistemlere ilişkin veriler toplanır.
Depolama sistemlerine dair veriler StorMan aracılığıyla toplanır. Hacimlere yönelik erişim hızları, veri transferi hızları ve G/Ç yanıt süreleri toplanır.
Ip, tcp ve upd performans verisi MIB-2 gruplarına yönelik SNMP Internet standardı protokolünü destekleyen tüm sistemlere dair veriler SNMP üzerinden toplanır.

Windows, Linux, Xen, VMware ESX Server ve depolama sistemlerine, ayrıca SNMP standardını destekleyen sistemlere dair performans verileri uzaktaki başka bir sistemden (örn. bir PC), izlenen sistemlere herhangi bir kurulum yapmadan toplanabilir (aracısız izleme).

Solaris sistemlerine dair performans verileri farklı sistem arabirimleri (kstat, /proc, statvfs) yoluyla toplanır. Tüm sar seçeneklerinin ölçüm değişkenleri için ölçülen değerler toplanır. Bunun ötesinde ayrıca işlem ve dosya sistemine özgü ölçülen değerler ve ağ verileri de yakalanabilir.

BS2000/OSD üzerinde, performans verisi elde etme işlemi SM2 monitörü tarafından yönetilir; bu monitör 500'den fazla ölçüm değişkeninin performans verilerini yakalayabilir. Performans verisi elde etme işleminin kapsamı kontrol edilebilir; çünkü performans sorunlarının analizi, sistem kapasitesinin uzun dönemli gözlem ve planlamasına kıyasla daha fazla detaylı performans verisi gerektirir.
Performans verileri, çevrimiçi izleme amacıyla sağlanır ve istenirse daha sonraki analizler için bir izleme dosyasına kaydedilebilir.

INSPECTOR ile çevrimiçi izleme

Birkaç sistemin eş zamanlı olarak çevrimiçi izlenmesi ciddi sorun yaratan durumların ve bunların nedenlerinin hızlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Geçerli sistem durumunun ve ölçülen değerlerin kronolojik gelişiminin izleme verileri, INSPECTOR tarafından grafik veya tablo biçimindeki raporlarla Windows PC'sinde gösterilir.

ANALYZER ile izleme dosyalarının çevrimdışı analizi

İzleme dosyalarının analiziyle darboğaz ve trend analizleri, ayrıca uzun dönemli kapasite planlaması gerçekleştirilebilir. ANALYZER ile minimum çabayla performans verilerinizden canlı grafikler oluşturabilirsiniz. Bu, ölçülen değerlerin yorumlanmasını kolaylaştırır; böylece performans darboğazları kolaylıkla belirlenebilir ve gelecekteki performans gereksinimleri tahmin edilebilir.

Kullanıcıya özgü izleme (BS2000/OSD)

Görev ve programa özgü performans verileri (komut sayıcı ve SVC istatistikleri), kullanıcı görevlerinin ve programlarının analizi için kullanıcıya ait istatistik dosyalarında toplanabilir. Analiz SM2-PA ürünü tarafından gerçekleştirilir.

Deneme sürümü

Solaris, Linux, Windows, VMware ESX server, Xen sistem platformları ve SNMP standardını destekleyen tüm sistemler için 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü İndirme başlığı altından edinebilirsiniz.