GTM-M3M9CW6
Skip to main content
  1. Ana Sayfa >
  2. Yolculuğu modernleştirmek

Bulut Zorlukları

Yolculuğu modernleştirmek

Her ne kadar günümüzde birçok BT stratejisti ve işletme lideri, bir bulut modeline geçmenin potansiyel faydalarına sahip olmanın zorunlu olduğunu ve giderek daha da kolaylaştığını kabul etse de bu yolculukta karşılaşacakları zorluklar açısından pembe hayallere kapılmamaktadır.

BT ile ilgili kararlar alan bu kişiler, güvenlik, veri yönetimi, güvenilirlik, performans, denetim kaybı, kültürel farklılık, geçiş ve entegrasyon gibi sorunların yanı sıra istedikleri sistemi desteklemek için gereken beceri, deneyim ve piyasa istikrarına sahip güvenilir bulut iş ortakları seçmenin zorluğu gibi diğer bir önemli sorun açısından gerçek endişelere sahiptir.

Genellikle, örneğin ortak, özel veya hibrit bulut çözümlerinin ne zaman ve nerede kullanılacağı gibi farklı seçenekler arasında geçiş yapmada sorun yaşanmaktadır. Çoğu, bu yolculuğun bir parçası olarak buluta kademeli olarak geçmek ve eski BT ortamlarının modernizasyonunu sağlamak için hangi adımları atması gerektiğini değerlendirmeye ihtiyaç duymaktadır.

Aynı zamanda Bulut, bulutun benimsenmesinin verimliliği düşürmesini önlemek için BT ile işletmenin çok daha yakın bir şekilde çalışması gerektiği anlamına gelir; böylece işletme birimleri, bulut hizmetlerini kendileri tedarik edebilir ve BT, ilgili risk faktörleri, entegrasyon sorunları ve hizmet düzeyindeki değerlendirmelerle ilgilenir.

Bazı bulut tedarikçileri bu tür hususları önemsememeyi tercih etse de Fujitsu, bulut başarısına giden tek yolun, zorlukları baştan ele almak olduğunu düşünmektedir. Teknik ve işletme uzmanlığımızı uygulamaya sokarak, müşterilerimiz için buluta geçişten dolayı oluşabilecek en yüksek riski üzerimize alıyoruz. Farklı işletme ortamları, rekabet basıncı ve stratejik öncelikler nedeniyle bu yolculuğun ilerleyişi ve istikametinin sektörden sektöre ve kuruluştan kuruluşa değişeceğinin farkındayız.